Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Bayer Leadership Seminar w Muzeum Auschwitz

MCEAH
18-05-2023

Przedstawiciele managerów wyższego szczebla firmy Bayer AG z Niemiec odwiedzili w dniach 8-12 maja Miejsce Pamięci Auschwitz i wzięli udział w pilotażowym seminarium zorganizowanym przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

 

Punkt ciężkości pobytu studyjnego była pamięć i odpowiedzialność. Program Bayer Leadership Seminar obejmował zwiedzanie Miejsca Pamięci, a także wykłady i zajęcia na temat historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, ze szczególnym uwzględnieniem roli obozu Auschwitz III-Monowitz, który utworzony został dla więźniów pracujących przymusowo dla koncernu IG Farbienindustrie. Jednym z udziałowców tego koncernu chemicznego była firma Bayer AG.

– Staraliśmy się uzupełnić teoretyczne punkty programu otwartymi dyskusjami oraz grupową pracą ze świadectwami ocalałych i historycznymi źródłami. Kluczowe było również stworzenie przestrzeni do wymiany zdań i refleksji o znaczeniu tragicznej historii Auschwitz dziś - w świecie, w którym obecnie żyjemy i funkcjonujemy – zaznaczyła edukatorka MCEAH i koordynatorka seminarium Nataliia Tkachenko.

– Naszym celem jest zachęcenie uczestników programu do zastanowienia się nad odpowiedzialnością dzisiaj, bazując na wnioskach, które możemy wyciągnąć z tej historii na kilku poziomach: jako osób prywatnych, jako przedstawicieli organizacji, której historia sięga do przeszłości nazistowskiej, jako managerów wyższego szczebla i kadry kierowniczej, mających wpływ na kluczowe procesy decyzyjne. To zainspirowało uczestników do podjęcia pochłaniających i owocnych dyskusji, które z pewnością będą kontynuowane po zakończeniu seminarium – podkreślił kierownik Strategii, Zaangażowania i Operacji w Bayer AG dr Matthias Schramm, który był współorganizatorem seminarium.

IG Farbenindustrie to niemiecki koncern chemiczny powstały w 1925 r. w wyniku fuzji kilku najbardziej znaczących na rynku firm, m.in. Bayer, Agfa i BASF. W latach 30. XX w., dzięki opracowaniu nowoczesnych technologii i państwowym subwencjom, niemalże zmonopolizował wytwarzanie wielu produktów ważnych dla gospodarki wojennej III Rzeszy. Wśród nich największe znaczenie miały paliwa płynne oraz kauczuk syntetyczny, których nie można było sprowadzać do Niemiec po wybuchu wojny i odcięciu linii komunikacyjnych z krajami zamorskimi.

Koncern był jednym z inicjatorów zatrudnienia na masową skalę więźniów obozów koncentracyjnych – przede wszystkim w Auschwitz – i domagał się od władz SS utrzymania ich zdolności do pracy, głównie poprzez wymianę chorych i osłabionych na zdrowych i silnych, z nowo przybyłych do obozu transportów. Po zakończeniu wojny niektórzy członkowie kierownictwa IG Farben byli sądzeni przed amerykańskim trybunałem wojskowym w Norymberdze, otrzymując wyroki do ośmiu lat więzienia, lecz na początku lat 50. wszystkich skazanych w procesie zwolniono.