Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

„75 lat po Aktion Reinhardt – współczesna pamięć o zagładzie Żydów polskich” – teka edukacyjna

ps
27-09-2018

„75 lat po Aktion Reinhardt – współczesna pamięć o zagładzie Żydów Polskich” to tytuł teki edukacyjnej zaprezentowanej podczas konferencji metodycznej dla nauczycieli „Obywatele II Rzeczypospolitej deportowani do KL Auschwitz”, która odbyła się w Miejscu Pamięci w dniach 31 sierpnia – 2 września. Jej organizatorem było Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

 

Teka została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich zawiera konspekty powstałe w oparciu o historię lokalną społeczności żydowskiej. Wśród nich znajdziemy duże miasta takie jak: Kraków, Gliwice, Bydgoszcz, Rybnik, Gdańsk oraz mniejsze ośrodki w których przed wojną również zamieszkiwali Żydzi:  Krzepice, Wadowice, Będzin, Żelichów. Druga część teki  ma charakter uniwersalny. W jej skład wchodzi pięć scenariuszy, które mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli i edukatorów w całej Polsce.

Zgodnie z założeniami projektu tematyka scenariuszy zogniskowana została wokół edukacji regionalnej, która ma pełnić rolę przygotowania młodzieży do wizyty w pobliskim miejscu pamięci. Pośrednio ma ona zachęcić do współpracy z osobami lub organizacjami, które na szczeblu lokalnym zajmują się tematyką historii i kultury Żydów oraz Holokaustem.

 W scenariuszach wykorzystano wiele niepublikowanych dotąd materiałów, pochodzących z archiwów rodzinnych i regionalnych. Pośród nich szczególną rolę odgrywają relacje świadków, zdjęcia i mapy. Cechą charakterystyczną scenariuszy jest ich interdyscyplinarność, która pozwala na wielowymiarowe spojrzenie na omawianą problematykę  powiedział dr Piotr Trojański z MCEAH, ich recenzent.

„Wszystkie zostały opracowane i sprawdzone w praktyce przez doświadczonych nauczycieli, pasjonatów swojej pracy, a jednak pozostać powinny przede wszystkim punktem wyjścia do tworzonych przez odbiorców teki własnych pomysłów i rozwiązań. Mamy nadzieję, że nasze zróżnicowane propozycje staną się dla Państwa inspiracją do przeprowadzenia odpowiedzialnych i wychodzących naprzeciw potrzebom Państwa uczniów zajęć edukacyjnych” – napisała we wstępie do teki dr Agnieszka Kania.

Opublikowany materiał stanowi efekt rocznej rocznej pracy 18 polskich nauczycieli i edukatorów w ramach projektu realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. W jego trakcie odbyły się seminaria przygotowawcze w Oświęcimiu oraz w Łodzi, a także robocze spotkanie projektowe, gdzie omówiono pierwsze projekty konspektów zajęć.

 Zdobyta w trakcie seminariów wiedza, dotychczasowe doświadczenie oraz pomysłowość i zaangażowanie uczestników seminarium pozwoliły na stworzenie niniejszej teki edukacyjnej. Mamy nadzieję, że stanie się ona ważnym i ciekawym materiałem, z którego korzystać będą nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach różnych przedmiotów – powiedziała Katarzyna Odrzywołek, koordynatorka projektu w MCEAH.

Teka dostępna jest w wersji drukowanej w biurze Projektów Edukacyjnych MCEAH, a także w wersji elektronicznej. Tutaj można pobrać załączniki do Teki.

Realizację projektu 75 lat po „Aktion Reinhardt”  współczesna pamięć o zagładzie Żydów polskich dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


 

Pliki do pobrania

teka_edukacyjna_wersja_internetowa.pdf
teka_edukacyjna_wersja_internetowa.pdf
Teka edukacyjna - wersja internetowa