Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

2,32 miliona odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz w 2019 r.

07-01-2020

2 miliony 320 tysięcy osób z całego świata odwiedziło w 2019 r. tereny byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz i Auschwitz II-Birkenau, nad którymi opiekę sprawuje Muzeum. To o prawie 170 tysięcy więcej niż w rekordowym dotychczas 2018 r.

 

Aż 81 procent z nich poznało historię niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau z jednym z ponad 340 przewodników-edukatorów Muzeum oprowadzających w 21 językach.

 Bardzo wielu odwiedzających Muzeum indywidualnie, także decyduje się na zwiedzanie Miejsca Pamięci z przewodnikiem. W specjalnie organizowanych grupach dostępnych w 9 językach oprowadzono w ubiegłym roku ponad 368 tysięcy osób  powiedział Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Ponad 14 tysięcy osób w grupach zorganizowanych zdecydowało się na poznanie historii w ramach pobytów studyjnych, co stanowi prawie 20-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Poza zwiedzaniem Miejsca Pamięci w bardzo wielu specjalistycznych wariantach obejmują one dodatkowe zajęcia edukacyjne, wykłady czy warsztaty organizowane przez MCEAH.

 W ciągu kilku ostatnich lat diametralnie zmienia się forma przyjazdów do Miejsca Pamięci. Obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost liczby odwiedzających indywidualnych, którzy zwiedzają Muzeum w grupach międzynarodowych, które są organizowane przez różne biura turystyczne. Dlatego też poważnym wyzwaniem stała się analiza danych statystycznych dotyczących krajów, z których przyjeżdżają odwiedzający – powiedział Andrzej Kacorzyk.

Według deklarowanych przez odwiedzających danych z systemu rezerwacji Miejsce Pamięci w 2019 r. odwiedziło co najmniej 396 tys. odwiedzających z Polski, 200 tys. z Wielkiej Brytanii, 120 tys. z USA, 104 tys. z Włoch, 73 tys. z Niemiec, 70 tys. z Hiszpanii, 67 tys. z Francji, 59 tys. z Izraela, 42 tys. z Irlandii oraz 40 tys. ze Szwecji.

 Nie są to jednak dane kompletne, ponieważ w przypadku ok. 30 procent odwiedzających, którzy przyjechali do Miejsca Pamięci w grupach międzynarodowych, organizatorzy przyjazdów nie zadeklarowali konkretnego kraju. Z tego względu podejmujemy działania zmierzające do uszczegółowienia danych statystycznych zbieranych poprzez elektroniczny system rezerwacji kart wstępu – dodał Andrzej Kacorzyk.

Poza oprowadzaniem ogromnej liczby zwiedzających ważną częścią działań edukacyjnych Muzeum są specjalistyczne projekty edukacyjne. W 2019 r. we wszystkich programach Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście wzięło udział ponad 18 tysięcy uczestników. Centrum koordynowało także działania ponad 470 wolontariuszy, praktykantów i stażystów z całego świata, którzy poprzez pomoc w codziennej pracy Muzeum poznają Miejsce Pamięci i jego historię.

Oprowadzający po Miejscu Pamięci stale pogłębiają swoją wiedzę w różnych programach i szkoleniach. 50 przewodników Muzeum uczestniczyło w unikatowym, zorganizowanym po raz pierwszy, pięciodniowym szkoleniu w Centrum Dokumentacji Niemieckich Sinti i Romów w Heidelbergu. Szkolenie poświęcone było nie tylko historii ich ludobójstwa, ale również powolnemu procesowi uznawania tegoż przez społeczność międzynarodową oraz współczesnym przykładom naruszania praw człowieka. Uczestnicy seminarium zwiedzili także muzeum byłego obozu Natzweiler-Struthof. Inne seminaria szkoleniowe odbyły się w: Austrii, Francji, Izraelu, Polsce i na Ukrainie.

Ze względu na ogromne zainteresowanie, wszystkich, którzy chcą odwiedzić autentyczne Miejsce Pamięci zachęcamy do rezerwacji terminów z jak największym wyprzedzeniem – zarówno na zwiedzanie z edukatorem, jak i te bezpłatne bez edukatora – na stronie visit.auschwitz.org.

2 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe regulaminy zwiedzania oraz rezerwacji w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. – Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie imiennych Kart Wstępu także na zwiedzanie grupowe. Ma to wyeliminować niezgodny z zasadami obrót kartami wstępu prowadzony przez niektóre firmy przywożące odwiedzających do Miejsca Pamięci – powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński.

Ważną częścią przekazu bezpośredniego są także media społecznościowe, których siła przekazu cały czas wzrasta. Dzięki nim każdego dnia w przestrzeni wirtualnej pojawiają się m.in. informacje historyczne, fotografie, opisy najważniejszych wydarzeń w Miejscu Pamięci. Ponad 900 tysięcy obserwuje konto Muzeum na Twitterze, ponad 300 tysięcy osób korzysta z muzealnego profilu na Facebooku, a 80 tysięcy na Instagramie