Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

14. Posiedzenie Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau

ps
21-09-2020

16 września w Warszawie odbyło się 14. posiedzenie Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau, której głównym zadaniem jest finansowanie konserwacji autentycznych pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.

 

Członkowie posiedzenia Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau na 14. posiedzeniu. Fot. Łukasz Lipiński
Posiedzenie Rady...
Członek Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau Jürgen Rüttgers
Posiedzenie Rady...
Członkowie posiedzenia Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau na posiedzeniu. Fot. Łukasz Lipiński
Posiedzenie Rady...
Paweł Machcewicz. Fot. Łukasz Lipiński
Posiedzenie Rady...

Podczas posiedzenia minutą ciszy upamiętniono zmarłego 15 sierpnia 2020 r. Henryka Wujca, wieloletniego członka Rady. – Zawsze mogliśmy liczyć na jego mądrość i wrażliwość – powiedział przewodniczący Radzie Marek Zając.

Podczas posiedzenia podsumowano najważniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy. Dla Kapitału Wieczystego Fundacji najważniejsza była decyzja Niemiec o podwojeniu swojego wsparcia finansowego z 60 do 120 milionów euro. Decyzję tę ogłosiła w grudniu 2019 r. w Miejscu Pamięci Auschwitz kanclerz Angela Merkel, a w czerwcu 2020 r. porozumienie w tej sprawie podpisali w Warszawie minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas oraz prezes Fundacji i dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński. Znacząco swoje wsparcie zwiększyły także Stany Zjednoczone, Niderlandy oraz Wielka Brytania.

Dyrektor Generalny Fundacji Wojciech Soczewica podsumował działania związane z pozyskiwaniem nowych środków do Kapitału Wieczystego, nie tylko ze strony państw-darczyńców, ale także miast oraz darczyńców indywidualnych. – W 2020 r. do darczyńców Fundacji dołączył Londyn, a dzięki współpracy z Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation w Stanach Zjednocznych już w niedługim czasie będziemy mogli ogłosić kolejny „Filar Pamięci” wysokości miliona euro – powiedział Wojciech Soczewica.

– W przyszłości Fundacja dokona także analizy możliwości wsparcia misji Muzeum w zakresie szeroko pojętej edukacji. Zapoczątkowanie tych działań możliwe będzie dzięki środkom z darowizny przekazanej Fundacji przez Operę Państwową w Berlinie z okazji 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz, które zgodnie z wolą donatora powinny być przeznaczone na sfinansowanie międzynarodowego projektu edukacyjnego – dodał Soczewica.
Kapitał Wieczysty tworzony i zarządzany przez Fundację Auschwitz-Birkenau został wsparty już przez  blisko 40 krajów. W sumie deklaracje finansowe wynoszą ponad 170 mln euro. W 2019 r. na prace konserwatorskie w Miejscu Pamięci Auschwitz Fundacja przekazała rekordową sumę 12 milionów złotych.

Piotr Cywiński mówił również o bezprecedensowej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, zamknięciu Muzeum i związanych z tym konsekwencjach dla frekwencji i budżetu Muzeum. Podkreślił, że w tym trudnym okresie realizacja prac konserwatorskich nie była w żaden sposób zagrożona. – Nadzwyczajne wsparcie Fundacji pozwoliło na realizację kilku nowych projektów, w które mogli zaangażować się pracownicy Muzeum pod nadzorem naszych konserwatorów. Dzięki temu w tej dramatycznej sytuacji udało się uratować wiele miejsc pracy – podkreślił Piotr Cywiński. W 2020 r. Fundacja planuje łącznie przekazać na prace konserwatorskie ok. 20 milionów złotych.

O pracach konserwatorskich realizowanych w Miejscu Pamięci Auschwitz mówiła szefowa Globalnego Planu Konserwacji Agnieszka Tanistra-Różanowska. Wśród najważniejszych prowadzonych prac są konserwacja i zabezpieczenie ruin komory gazowej i krematorium II, oraz konserwacja baraków murowanych na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Dzięki wsparciu Fundacji w 2019 r. konserwacji poddano 400 listów obozowych, a także prawie 400 obiektów ze Zbiorów Muzeum: waliz, koszy, butów, garnków, puszek po cyklonie B, czy elementów komór gazowych i krematorium. Na potrzeby dokumentacji konserwatorskiej zakupiony został także skaner laserowy. Rozpoczęły się również prace mające na celu stworzenia zaplecza konserwatorskiego dla Globalnego Planu Konserwacji w historycznym budynku tzw.  małych ziemniaczarek.

Wojciech Soczewica podziękował również firmom zewnętrznym, które wspierają działania statutowe Muzeum. – Pomoc prawną pro bono świadczyła kancelaria Weil, Gotshal Manges. Fundacja wynajmuje pomieszczenia biurowe na preferencyjnych warunkach od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Doradztwem podatkowym, księgowością oraz usługami kadrowo płacowymi zajmuje się firma Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy, natomiast Deloitte Advisory przeprowadziło audyt bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej Fundacji. Audyt sprawozdania finansowego przeprowadził niezależny audytor, firma KPMG Audyt. Wsparcia w zakresie doradztwa personalnego udzieliła również firma Hay Group. Bank BNP Paribas Fortis z siedzibą w Belgii wspiera naszą misję nie pobierając opłat za przechowywanie papierów wartościowych na rachunkach inwestycyjnych Fundacji – mówił Soczewica.

Rada zdecydowała także o powołaniu do jej składu Jacka Kastelańca, współzałożyciela i byłego dyrektora generalnego Fundacji. 

Członkowie Rady to osoby działające m.in. na rzecz zachowania pamięci o niemieckich nazistowskich zbrodniach, historycy czy dyplomaci. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Marek Zając. Rada Fundacji jest organem stanowiący, kontrolny i opiniujący całość prac Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Podczas posiedzenia zatwierdzono raport merytoryczny z prac Fundacji za 2019 r., a także roczne plany działań i plany finansowe. Członkowie Rady Fundacji zatwierdzili również sprawozdanie finansowe za 2019 r., które według zewnętrznego audytu przeprowadzonego przez firmę KPMG po raz kolejny nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń i „przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej” oraz „jest zgodne we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutem Jednostki”.