Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Стипендії для консерваторів-реставраторів з України

ps
01-03-2022

У цій складній ситуації, коли десятки і сотні тисяч громадян України тікають до Польщі через російську агресію, Фундація Аушвіц-Біркенау у співпраці з Музеєм Аушвіц вирішили запропонувати підтримку.

 

Для осіб з України, які мають диплом реставратора, Фундація розпочинає стипендіальну програму професійного розвитку у галузі консервації об’єктів мартирології для реставраторів та реставраторок з України з метою вирівнювання шансів на ринку праці.

Проект полягатиме у консервації історичних предметів, пов'язаних із німецьким нацистським концтабором і табором смерті Аушвіц. Стипендії будуть профінансовані зі спеціальних коштів, виділених Фундацією Аушвіц-Біркенау.

Стипендії будуть призначені на 6 місяців. Музей Аушвіц забезпечить стипендіатам проживання та підготовку до праці у проекті. Володіння польською мовою не вимагається.

Зацікавлених осіб просимо надсилати завки з коротким описом освіти та досвіду праці у реставраторських і консерваторських проектах. Заявки можна надсилати од 7 березня українською, польською або англійською мовою на електронну пошту: .

Ми будемо вдячні за поширення цієї інформації серед біженців з України, які мають диплом реставратора.

---

W szczególnej sytuacji, kiedy dziesiątki i setki tysięcy obywateli Ukrainy ucieka do Polski z powodu rosyjskiej agresji, Fundacja Auschwitz-Birkenau we współpracy z Muzeum Auschwitz zdecydowały się na działania pomocowe.

Dla osób z Ukrainy posiadających wykształcenie konserwatorskie Fundacja uruchamia program stypendialny dla rozwoju zawodowego w zakresie konserwacji obiektów martyrologii, przeznaczony dla konserwatorów i konserwatorek z Ukrainy, w celu wyrównania szans na rynku pracy.

Projekt polegał będzie na konserwacji historycznych przedmiotów związanych z niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady Auschwitz. Stypendia będą finansowane ze specjalnie wyasygnowanych na ten cel środków Fundacji Auschwitz-Birkenau. 

Stypendia będą przyznawane na 6 miesięcy. Muzeum Auschwitz zapewni stypendystom zakwaterowanie oraz wdroży ich w prace projektowe. Nie jest wymagana znajomość języka polskiego.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie wniosków z krótką informacją o wykształceniu i projektach konserwatorskich, w których uczestniczyli. Można je przesyłać od 7 marca w językach ukraińskim, polskim lub angielskim na adres: .

Będziemy wdzięczni za pomoc w rozpowszechnieniu tej informacji wśród uchodźców z Ukrainy posiadających wykształcenie konserwatorskie. 

---

In the situation where tens and hundreds of thousands of Ukrainian citizens are fleeing to Poland because of Russian aggression, the Auschwitz-Birkenau Foundation, in cooperation with the Auschwitz Museum, has decided to provide support.

The Foundation is launching a program of scholarships for professional development in the field of conservation of objects of martyrdom for Ukrainian conservators, with the aim of providing equal job opportunities.

The project will involve the conservation of historical objects related to the German Nazi concentration and extermination camp Auschwitz. The scholarships will be financed entirely by funds specially earmarked by the Auschwitz-Birkenau Foundation.

The scholarships will be awarded for 6 months. The Auschwitz Museum will provide the recipients of scholarships with accommodation and introduce them to the project. No knowledge of the Polish language is required.

All interested persons are invited to send their applications with brief information about their educational background and the conservation projects in which they participated. They application can be sent from Marcy 7 in Ukrainian, Polish or English to: .

We will be grateful for your help in distributing this information among refugees from Ukraine with conservation education.