Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Komendanci

SS-Obersturmbannführer Artur Liebehenschel
...

Na czele załogi obozu i stacjonującego na jego terenie garnizonu stał komendant KL Auschwitz. Pierwszym komendantem KL Auschwitz był SS-Obersturmbannführer Rudolf Höss (maj 1940 – listopad 1943). Po nim funkcję tę pełnili SS-Oberturmbannführer Arthur Liebehenschel (listopad 1943 – maj 1944) i SS-Sturmbannführer Richard Baer (maj 1944 – styczeń 1945).

Po pierwszej reformie organizacyjnej kompleksu obozowego KL Auschwitz komendantami obozu w Birkenau (KL Auschwitz II), od listopada 1943 do listopada 1944 r., byli kolejno SS-Sturmbannführer Friedrich Hartjenstein i SS-Hauptsturmführer Josef Kramer. Komendantem KL Auschwitz III (od listopada 1944 r. jako KL Monowitz) był od listopada 1943 r. SS-Hauptsturmführer Heinrich Schwarz.

Komendant kierował obozem i garnizonem SS jednoosobowo. Służbowo podlegał Inspektoratowi Obozów Koncentracyjnych. Po włączeniu 3 marca 1942 r. Inspektoratu do Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego SS (Wirtschaftsverwaltungshauptamat, SS-WVHA), komendantów obozów koncentracyjnych podporządkowano szefowi Grupy Urzędów D (Amtsgruppe D) w SS-WVHA.