Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Liczba ofiar

Rzeczy osobiste deportowanych do obozu Żydów, odnalezione po wyzwoleniu.
Rzeczy osobiste...

Obóz Auschwitz, do końca istnienia był przede wszystkim miejscem eksterminacji. Nawet jeśli w innych obozach od 1943 r. w celu oszczędzenia siły roboczej obniżono śmiertelność, to w Auschwitz, do którego bez przerwy napływały nowe transporty, głównie Żydów, zasilające obóz w siłę roboczą, życie ludzkie nigdy nie miało większego znaczenia.

W ciągu niespełna 5 lat istnienia w Auschwitz zginęło jak szacują historycy ok 1,1 miliona ludzi. Wśród nich większość, czyli około 1 mln stanowili Żydzi. Drugą pod względem liczebnym grupą byli Polacy około 70 tys., trzecią Romowie i Sinti – około 21 tys. Ponadto zginęło w obozie około 14 tys. radzieckich jeńców wojennych i ok. 12 tys. więźniów innych narodowości (m.in. Czesi, Białorusini, Jugosłowianie, Francuzi, Niemcy i Austriacy).

Ze względu na rolę, jaką obóz Auschwitz odegrał w realizacji nazistowskich planów zagłady, stał się on znanym na całym świecie symbolem ludobójstwa dokonanego przez nazistowskie Niemcy, w szczególności zagłady Żydów.

Więcej na temat liczby ofiar obozu przeczytać można w osobnym artykule.