Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Więźniowie lekarze

W latach 1943-1944 wiodące funkcje w szpitalnym samorządzie szpitalnym, jak też w obsadzie personalnej poszczególnych szpitali, przejęli więźniowie gotowi nieść pomoc swym chorym kolegom. Do listopada 1944 roku ich wysiłki w leczeniu chorych były systematycznie niweczone przez lekarzy SS, którzy w trakcie przeprowadzanych w szpitalach selekcji (od sierpnia 1943 roku wyłącznie Żydów) wybierali na śmierć w komorach gazowych najciężej chorych więźniów. Do końca swej działalności szpitale obozowe były ściśle związane z życiem obozu, dla części chorych więźniów okazywały się miejscem spędzenia ostatnich dni i godzin życia, nielicznym przynosiły ratunek.