Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Inne oznakowania

Radzieccy jeńcy wojenni przywiezieni do KL Auschwitz w 1941 roku nosili nadal swoje mundury, lecz oznaczone dodatkowo namalowanym farba olejną pionowym pasem oraz symbolem literowym „SU”.

Więźniowie wychowawczy (Erziehungshäftlinge) oznaczeni byli literą „E”.

Więźniowie policyjni (Polizeihäftlinge) oczekiwali na rozprawę przed policyjnym sądem doraźnym w swoich ubraniach cywilnych i nie stosowano wobec nich żadnych dodatkowych oznaczeń.

Należy dodać, że niektóre osoby osadzone w KL Auschwitz nie były formalnie więźniami obozu koncentracyjnego. Dotyczy to przede wszystkim wspomnianych już więźniów policyjnych, więźniów wychowawczych, dla których Auschwitz był swego rodzaju zastępczym obozem pracy wychowawczej (Arbeiterziehungslager – AEL) oraz więźniów, wobec których sądy orzekały osadzenie w obozie karnym („Straflager”).

Zdarzało się również, że niektórym osobom w tracie pobytu w obozie zmieniono podstawę uwięzienia, w tym w szczególności grupie więźniów wychowawczych, których później uznano za „politycznych”. Nieliczni żydowscy więźniowie posiadający w momencie aresztowania fałszywe dokumenty i nierozpoznani jako Żydzi, otrzymywali trójkąty więźniów „aryjskich”. Nie oznaczano w żaden dodatkowy sposób Żydów przywiezionych do obozu na zagładę lub Polaków skierowanych do Auschwitz wprost na egzekucję.