Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Liczba zamordowanych

Liczba uśmierconych w KL Auschwitz ogółem wg narodowości lub kategorii deportowanych

Narodowość/kategoria

Liczba ofiar

Żydzi

1 mln*

Polacy

70 -75 tys.**

Cyganie

21 tys.

Jeńcy radzieccy

15 tys.

Inni

 

10-15 tys.

Razem

~1,1 mln

 

Źródło: Franciszek Piper,Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań, Oświęcim 1992,

*Wg Wellersa (jw. s. 155) 1 352 980.

**Wg Wellersa (jw. s. 155) 86 675 Polacy i więźniowie wychowawczy,