Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

1944

• maj – Pierwsze samoloty alianckie przelatujące nad Auschwitz wykonują zdjęcia lotnicze, na których widoczne są komory gazowe i dymy ze stosów spaleniskowych. Trzy miesiące później rozpoczynają się amerykańskie i brytyjskie bombardowania położonej o kilka kilometrów od Birkenau fabryki syntetycznego kauczuku i paliw płynnych niemieckiego koncernu IG Farbenindustrie.

• 16 maja – Oddanie do użytku bocznicy kolejowej wewnątrz obozu, umożliwiającej dojazd transportów z deportowanymi bezpośrednio pod komory gazowe nr II i III obozu Ausch-witz II-Birkenau. Początek deportacji do Auschwitz blisko 438 tys. Żydów z Węgier.

• 10–12 lipca – Likwidacja tzw. rodzinnego obozu Theresienstadt. Hitlerowcy mordują w komorach gazowych ok. 7 tys. Żydów.

• sierpień – Początek deportacji do Auschwitz 67 tys. Żydów z getta Litzmannstadt (Łódź).

• 2 sierpnia – Likwidacja „rodzinnego obozu cygańskiego” – esesmani mordują w komorach gazowych blisko 3 tys. Romów (Cyganów).

• 12 sierpnia – Początek deportacji do Auschwitz 13 tys. Polaków, aresztowanych masowo po wybuchu powstania warszawskiego.

• 7 października – Bunt Sonderkommando. W trakcie buntu ginie 3 esesmanów i 450 więźniów Sonderkommando, żydowskich więźniów zmuszanych do spalania w krematoriach zwłok pomordowanych.

• listopad – Wstrzymanie akcji masowej zagłady Żydów w komorach gazowych.