Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

August Hirt

W 1942 r. SS-Hauptsturmführer prof. dr August Hirt, dyrektor zakładu anatomii Uniwersytetu Rzeszy w Strassburgu, przystępując do tworzenia zbioru szkieletów żydowskich (pod auspicjami fundacji Ahnenerbe), uzyskał u Himmlera zezwolenie na dokonanie wyboru w obozie koncentracyjnym w Auschwitz potrzebnej do tego celu liczby więźniów. Wyboru 115 więźniów (79 Żydów, 2 Polaków, 4 Azjatów − prawdopodobnie jeńców radzieckich i 30 Żydówek) dokonał SS − Hauptsturmführer dr Bruno Beger (współpracownik Wojskowego Instytutu Naukowo-Badawczego fundacji Ahnenerbe), przybyły do Auschwitz w pierwszej połowie 1943 r.