Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Inne grupy

Muzeum Auschwitz realizuje programy edukacyjne skierowane do przedstawicieli różnych grup zawodowych, w tym m.in. służb mundurowychurzędników państwowych, dyplomatów czy prawników. Ważnym obszarem naszych działań jest ponadto edukacja wykluczonych grup społecznych.

W ramach tych projektów można skorzystać z wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz poszerzonej o wybrane zajęcia edukacyjne takie jak: wykłady, warsztaty, prezentacje multimedialne czy prelekcje. Dla lepszego poznania historii Auschwitz warto także skorzystać ze specjalnie przygotowanych lekcji internetowych oraz licznych publikacji.

Muzeum organizuje również liczne konferencje i sesje tematyczne poświęcone tematyce Auschwitz i Holokaustu, skierowane do przedstawicieli różnych grup zawodowych, a także studia podyplomowe: „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust” (wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie) i „Relacje chrześcijańsko-żydowskie” (wspólnie z Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie).

Zachęcamy ponadto do zaangażowania w działalność Wolontariatu, wspierając tym samym zachowanie pamięci o Auschwitz.