Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Współpraca

Współpraca krajowa i międzynarodowa

Uczestnicy seminarium dla edukatorów w Yad Vashem
Uczestnicy...

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście prowadzi działalność edukacyjną we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami partnerskimi, zajmującymi się tematyką pokrewną z działalnością Muzeum.

Współpraca polega na realizowaniu wspólnych przedsięwzięć w zakresie kształcenia nauczycieli, studentów, pracowników pedagogicznych i przewodników po miejscach pamięci w Polsce i za granicą, organizowaniu międzynarodowych szkoleń, seminariów i konferencji oraz na prowadzeniu innych wspólnych działań edukacyjnych.

Poniżej przedstawiamy listę instytucji i organizacji partnerskich w zakresie działalności edukacyjnej:

 • Instytuty, muzea i miejsca pamięci w Polsce:
  Państwowe Muzeum na Majdanku, Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze, Państwowe Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, Żydowski Instytut Historyczny.
 • Uczelnie wyższe i instytuty naukowe w Polsce:
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Opolski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Instytut Pamięci Narodowej.
 • Instytuty, muzea i miejsca pamięci za granicą:
  Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, Miejsce Pamięci Terezin w Republice Czeskiej, Dom Anny Frank w Amsterdamie, Centrum Przeciw Ludobójstwom im. Rafała Lemkina utworzone przez Instytut Auschwitz dla Pokoju i Pojednania, Fundacja Auschwitz w Brukseli, Miejsce Pamięci Buchenwald, Miejsce Pamięci Bergen-Belsen.
 • Uczelnie wyższe i instytuty naukowe za granicą:
  Uniwersytet Babes-Bolyai w Cluj, Uniwersytet Południowej Kalifornii w Los Angeles, Uniwersytet Northumbria w Newcastle, Luther College, Uniwersytet West Texas A&M w Canyon, Wyższa Szkoła Pedagogiczna z Esslingen.
 • Instytucje i ośrodki edukacyjne krajowe i zagraniczne:
  kuratoria oświaty, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, stowarzyszenia nauczycielskie, pozarządowe organizacje oświatowe i inne.
 • Instytucje i ośrodki edukacyjne w Oświęcimiu:
  Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Krakowska Fundacja Centrum Dialogu i Modlitwy, Żydowskie Centrum Edukacyjne i Synagoga Chewra Lomdej Misznajot.
 • Organizacje międzynarodowe:
  Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, Międzynarodowa Rada Muzeów, Rada Europy, Grupa Robocza ds. Międzynarodowej Współpracy w Dziedzinie Edukacji, Pamięci i Badań nad Holokaustem (Task Force).
 • Stowarzyszenia i fundacje:
  Związek Deportowanych do Auschwitz z Francji w Paryżu, Fundacja Pamięci Shoah w Paryżu, Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau, Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”.