Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Wsparcie Komisji Europejskiej dla Muzeum Auschwitz

13-12-2011

4 miliony euro przeznaczyła Komisja Europejska na wsparcie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w ramach projektu „Auschwitz — Zachowanie Autentyzmu — dziewięć zadań na lata 2012-2015". Fundusze pochodzą z programu „Europa dla obywateli”. Umowę w tej sprawie podpisali dyrektor Muzeum dr Piotr M.A. Cywiński oraz Dyrektor Generalny ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej, Jean Pierre Vandersteen.

— To nadzwyczajna pomoc, która jest wynikiem rozmów między premierem Francji François Fillonem a przewodniczącym Komisji José Manuelem Baroso. Pozwoli ona przyspieszyć niektóre prace konserwatorskie w oczekiwaniu na zakończenie budowania funduszu żelaznego, operowanego przez Fundację Auschwitz-Birkenau — powiedział dyrektor Cywiński.

W ramach projektu „Auschwitz — Zachowanie Autentyzmu — dziewięć zadań na lata 2012-2015” planowane są przede wszystkim badania archeologiczne i hydrologiczno-geologiczne terenu na odcinku BI byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, co niezbędne jest do rozpoczęcia kompleksowych prac konserwatorskich przy znajdujących się tam budynkach murowanych, głównie barakach więźniarskich obozu kobiecego.

Innym ważnym aspektem prac będzie poprawa bezpieczeństwa przechowywania historycznych zbiorów Muzeum. W bloku 24, w którym znajduje się Archiwum, wzmocnione zostaną stropy, a także zainstalowane zostaną stałe urządzenia gaśnicze. Pozwoli to zarówno na zabezpieczenie historycznego budynku, jak przechowywanych w nim bezcennych oryginalnych dokumentów. Stałe urządzenia gaśnicze gazami obojętnymi wprowadzone zostaną również do magazynów zbiorów.

Całkowicie zmodernizowany zostanie też magazyn waliz, który zostanie wyposażony w profesjonalne szafy zaprojektowane specjalnie do przechowywania i ochrony tych obiektów. Nastąpi także wymiana niektórych gablot ekspozycyjnych znajdujących się w złym stanie technicznym, co poprawi bezpieczeństwo znajdujących się w nich obiektów.

Dzięki finansom europejskim rozbudowany zostanie również system długoterminowego przechowywania danych w muzealnym Repozytorium Cyfrowym, w którym zbierane są wszelkie informacje dotyczące ofiar obozu Auschwitz a także cyfrowe kopie oryginalnych dokumentów z Archiwum.

W ramach projektu zakupiony zostanie dodatkowy sprzęt do pracowni konserwatorskiej, niezwykle ważny dla prowadzenia prac badawczych i dokumentacji na odpowiednim poziomie. Dofinansowanie pozwoli również na konserwację i zabezpieczenie waliz, tałesów oraz dokumentów archiwalnych m.in. „Ksiąg zgonów KL Auschwitz”, które należą do najczęściej kopiowanych ze względu na prośby rodzin ofiar.

Dofinansowanie z Komisji Europejskiej ma formę bezpośredniego grantu rozpisanego na lata 2012-15. Wkład Komisji Europejskiej wynosić będzie 95 procent jego wartości, natomiast wkład własny Muzeum to 5 procent sumy.

Dyrektor Muzeum, dr Piotr M.A. Cywiński, podpisuje umowę. Fot. Tomasz Pielesz
Dyrektor Muzeum, dr...