Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie XV: 24 stycznia 2008 r.

24-01-2008

Rada przyjęła sprawozdanie dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dra Piotra M.A. Cywińskiego, za rok 2007 oraz zapoznała się z ewolucją i harmonogramem prac nad kompleksową zmianą wystawy głównej Muzeum. Dyrektor poinformował Radę o rozwoju prac konserwatorskich, programów naukowych i edukacyjnych oraz o nowelizacji struktury Muzeum.

Duże zainteresowanie Rady wzbudziła rekordowa liczba 1,22 mln osób, które odwiedziły Miejsce Pamięci w 2007 r. W rezultacie Muzeum stało najczęściej odwiedzaną instytucją kultury w całej Polsce.

Ważnym punktem obrad była dyskusja o impasie w przyjmowaniu lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Pomnika Zagłady w Oświęcimiu (obszar byłego obozu Auschwitz I) oraz jego strefy ochronnej. Rada podjęła jednomyślnie uchwałę wyjaśniającą, kto i na jakich zasadach może decydować o działaniach komercyjnych na terenie Pomnika Zagłady w świetle obowiązującego w Polsce prawa.

„Międzynarodowa Rada Oświęcimska z całą mocą stwierdza, że Muzeum – od 1947 r. opiekujące się miejscem pamięci Auschwitz-Birkenau – w sposób niekwestionowany ma prawo, a nawet obowiązek organizować ruch zwiedzających na terenie Pomnika Zagłady. W tym celu Muzeum podpisuje m.in. umowy z różnymi podmiotami, które wykonują wspomniane zadania na terenie byłego obozu. Zakres tych zadań został określony w ustawie z 1999 r. jako „niezbędny”. O tym, co w Auschwitz-Birkenau uznać należy za ‘niezbędne’, decydują właściwe instancje rządu polskiego z wojewodą małopolskim na czele. Nad wszystkim swoją opiekę roztacza Międzynarodowa Rada Oświęcimska, która zawsze jest gotowa przeanalizować poszczególne przypadki i wydać stosowną opinię. Niedopuszczalne jest zatem, aby inne instytucje, organy władzy lub osoby zaangażowane w komercyjną działalność wokół Pomnika Zagłady wywierały jakikolwiek nacisk na Muzeum w tych kwestiach. Próba interpretacji opinii Międzynarodowej Rady Muzeum Oświęcim-Brzezinka z 1996 r., jakoby działalność gospodarcza związana z obsługą ruchu zwiedzających miała znaleźć się w rękach prywatnych – poza nadzorem wojewody małopolskiego i Muzeum – jest jednoznacznie fałszywa.”

Członkowie Rady podkreślali bardzo dobrą współpracę pomiędzy Muzeum a władzami samorządowymi Brzezinki, oraz bardzo pozytywne kontakty z innymi samorządami i organizacjami wokół Oświęcimia.

Słowo do Rady wystosował Premier Donald Tusk, którego planowaną obecność na posiedzeniu uniemożliwiły wydarzenia związane z katastrofą lotniczą w Mirosławcu. W posiedzeniu Rady wzięli udział minister Ewa Junczyk-Ziomecka z Kancelarii Prezydenta, wiceminister Jan Borkowski – sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Tomasz Merta – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, J.E. David Peleg – ambasador Izraela w Polsce. Tradycyjnie obecni byli p. Piotr Kućka – przewodniczący Rady Miasta Oświęcim, p. Andrzej Bibrzycki – wójt gminy Oświęcim, p. Agata Dybczak – sołtys wsi Brzezinka oraz p. Józef Kała – starosta powiatu oświęcimskiego.