Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie XIII: 5 grudnia 2006 r.

05-12-2006

Międzynarodowa Rada Oświęcimska z aprobatą przyjęła plan działania nowego dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dr. Piotra M. A Cywińskiego. Jednomyślnie przyjęła uchwałę, w której z zadowoleniem powitała zamiar utworzenia w Muzuem nowej wystawy głównej w ostatnim szeregu bloków b. KL Auschwitz przy jednoczesnym zachowaniu reliktów poobozowych. Szczegóły dotyczące zmian będą przedmiotem konsultacji zarówno z MRO, jak i innymi środowiskami oraz instytucjami w kraju i za granicą.

Rada przyjęła uchwałę, w której „potępia wszelkie próby zaprzeczania Zagładzie, czyli planom Niemiec nazistowskich wymordowania wszystkich Żydów europejskich. To jest i musi zawsze być przestrogą dla wszystkich ludzi. W tym kontekście MRO, w której skład wchodzą m.in. byli więźniowie Auschwitz-Birkenau, chrześcijanie i Żydzi, wyraża głębokie poruszenie oświadczeniami Prezydenta Iranu”.

Tematem obrad była także proponowana przez władze Miasta Oświęcim lokalizacja Kopca Pamięci i Pojednania przy ul. Leszczyńskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Stammlager. Po omówieniu szczegółowego raportu i dyskusji Rada negatywnie zaopiniowała wspomnianą lokalizację. Jednocześnie zastrzegła, że nadal popiera ideę Kopca Pamięci i Pojednania.

Ostatni punkt zebrania dotyczył kontynuowania niezbędnych prac przy zabezpieczeniu ruin komór gazowych i krematoriów II i III w Birkenau. Rada zaaprobawała zaproponowany przez Muzeum wariant prac konserwatorskich, który powstrzyma osuwanie się ziemi i napór wód gruntowych bez dokonywania jakichkolwiek rekonstrukcji elementów komór gazowych i krematoriów.