Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie XI: 21 lutego 2006 r.

21-02-2006

Prezes Rady Ministrów Kazimierz Marcinkiewicz wziął udział w ostatnim posiedzeniu obecnej kadencji Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, które odbyło się 27 lutego 2006 r. Spotkanie poświęcone było bieżącym sprawom Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, a także podsumowaniu sześcioletniej kadencji Rady.

Członkowie ustępującej Rady otrzymali z rąk premiera pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami. — Jestem przekonany, że wszystkie sprawy ważne dla Międzynarodowej Rady będą w dalszym ciągu realizowane w sposób prowadzący do pamięci, z jednej strony, a jednocześnie ku przyszłości. Pamięć ma ogromne znaczenie przy budowaniu dobrej przyszłości — powiedział szef rządu.

Podczas obrad przedstawione zostało sprawozdanie dyrekcji Muzeum za rok 2005, dyskutowano także o kwestii pawilonów państwowych, w tym nowego pawilonu żydowskiego, projekcie budowy Kopca Pamięci i Pojednania oraz planowanej pielgrzymce do Polski papieża Benedykta XVI. W uznaniu zasług w zwalczaniu ksenofobii, za krzewienie wartości humanistycznych, walkę o oblicze Polski na arenie międzynarodowej oraz o współżycie narodu polskiego i żydowskiego honorową statuetkę im. Arnolda Mostowicza otrzymał profesor Władysław Bartoszewski. Wyróżnienie przyznawane jest z przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.

Premier podziękował członkom Rady za lata wytężonej pracy, za podejmowane starania i ich efekty. — Jestem przekonany, że Rada w kolejnej kadencji będzie pracowała równie efektywnie. Rząd podejmuje i będzie nadal starał się podejmować wysiłki niezbędne, aby sprawy znajdujące się w gestii Rady były realizowane w sposób dobry, nie tylko dla pamięci i historii, ale także dla teraźniejszości i przyszłości — powiedział Kazimierz Marcinkiewicz. Szef rządu mówił też o konieczności stworzenia Międzynarodowemu Centrum Nauczania o Auschwitz i Holokauście takich warunków, w których będzie ono mogło działać we właściwy sposób. — To zadanie dla mojego rządu, jestem jednak przekonany że będzie wypełniane przy pomocy Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej — dodał.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów; składa się z 25 osób z wielu krajów Europy i świata, a jej kadencja trwa sześć lat. W ciągu obecnej kadencji Rada przyczyniła się w znacznym stopniu do rozładowania konfliktów wokół byłego obozu, stworzenia Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, nowelizacji wystawiennictwa w samym Muzeum oraz wzrostu liczby prac konserwatorskich, wyjaśnienia UNESCO kwestii spornych dotyczących gestii okolic byłego obozu oraz ustalenia ostatecznego programu obchodów 60-lecia wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz.