Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie VI: 20-21 stycznia 2003 r.

21-01-2003

Międzynarodowa Rada Oświęcimska zebrała się w dniach 20-21 stycznia w Warszawie. Tematem obrad były kwestie związane z b. obozami zagłady i koncentracji, w szczególności Auschwitz-Birkenau, Bełżec i Treblinka. Rada wysłuchała informacji o założeniach II Etapu Rządowego Strategicznego Programu Oświęcimskiego, oraz omówiła realia i perspektywy edukacyjnej misji Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Rada wysłuchała sprawozdanie Dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau za rok 2002, oraz poddała krytyce nierzetelne i sensacyjne informacje zamieszczone w niektórych artykułach prasowych opisujące rzekomą rychłą kompletną ruinę obiektów muzealnych Auschwitz-Birkenau. Członkowie Rady wyrazili nadzieję na szybkie dokończenie budowy nowego pomnika w Bełżcu.

Rada przyjęła jednomyślnie dwie uchwały. Pierwsza dotyczy Treblinki — pomnika obozu, który pochłonął ponad 900 tysięcy ofiar — prawie wyłącznie Żydów, w tym prawie wszystkich Żydów warszawskich. Wysoce niepokojące jest — w przededniu obchodów sześćdziesiątej rocznicy Powstania w Warszawskim Getcie, — że na terenie Treblinki nie ma już dziś ani pawilonu informacyjnego, ani sanitariatów, ani nawet dachu, by pielgrzymi i zwiedzający przybywający tam dziesiątkami tysięcy rocznie, mogli się schronić choćby przed deszczem. Pilna jest potrzeba szybkiego stworzenia niezbędnych instalacji dla umożliwienia właściwego pobytu licznym gościom tego tragicznego miejsca. Do stworzenia nowej wystawy w Treblince zobowiązał się Instytut Yad Vashem we współpracy m.in. z Żydowskim Instytutem Historycznym z Warszawy.

Druga uchwała ma na celu podkreślenie roli edukacyjnej Muzeum Auschwitz-Birkenau. Muzeum organizuje w ciągu całego roku liczne kursy i seminaria zarówno dla nauczycieli, jak i studentów oraz młodzieży szkolnej — zarówno z Polski jak i z wielu innych państw całego świata. Rada zapoznała się z rządowym projektem założenia w Oświęcimiu Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego i wyraziła nadzieję, że Centrum to będzie funkcjonowało jako rozwinięcie istniejących już struktur muzealnych, w oparciu o bibliotekę i archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tej kwestii był poświęcony drugi dzień obrad, na który doproszono wybitnych znawców kwestii oraz decydentów politycznych.