Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Wysiedlenia polskiej ludności na Zamojszczyźnie - wielowymiarowa historia. Podsumowanie konferencji metodycznej.

ps
01-09-2022

Niemal 90 osób, głównie nauczycielek i nauczycieli z całej Polski, wzięło udział w trzydniowej konferencji metodycznej pt. Wysiedlenia polskiej ludności na Zamojszczyźnie - wielowymiarowa historia, która odbyła się w Miejscu Pamięci Auschwitz w dniach 26-28 sierpnia.

 

W związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą wysiedleń Polaków z Zamojszczyzny tematyka konferencji nawiązywała do tych tragicznych wydarzeń i deportacji osób z tego regionu do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. Mottem konferencji był cytat z relacji wysiedlonej z Zamojszczyzny Stanisławy Syski: „Jeżeli jest piekło, to tego wieczoru, tej nocy chyba je widziałam”.

– Organizowana od ponad 15 lat konferencja jest przygotowywana z myślą głównie o nauczycielach i edukatorach. W prowadzonych dyskusjach i zajęciach warsztatowych widać ich ogromne zaangażowanie, które później przekłada się nie tylko na realną wiedzę zdobywaną przez uczniów w salach lekcyjnych, ale także na kształtowanie ich współczesnych postaw poprzez edukację o tak trudnej i tragicznej historii – powiedział dyrektor MCEAH Andrzej Kacorzyk.

– Bardzo budujący był dla nas wszystkich – po okresie konferencji prowadzonych w trybie online z powodu pandemii – widok wypełnionej słuchaczami sali audytoryjnej nowej siedziby Centrum Edukacji. To wszystko nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego WCIES i osobistego zaangażowanie dyrektora Arkadiusza Walczaka – dodał Andrzej Kacorzyk.

– Bardzo cenimy sobie współpracę z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, nie tylko w kontekście realizacji wartościowych projektów edukacyjnych, ale także twórczej wymiany pomysłów, której rezultatem są bardzo potrzebne nauczycielkom i nauczycielom spotkania – powiedział Arkadiusz Walczak, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

– Edukacja historyczna powinna przede wszystkim służyć przyszłości, dlatego dla Warszawskiego Centrum ta ważne jest podejmowanie działań, które wzmacniają kompetencje nauczycielek i nauczycieli w obszarze edukacji o prawach człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Realizowane od ponad 15 lat konferencje znakomicie ten cel realizują – podkreślił Arkadiusz Walczak.

Głównym tematem konferencji była: historia wysiedleń polskich mieszkańców Zamojszczyzny – uwzględniająca zarówno sam przebieg akcji realizowanej przez Niemców w latach 1942-43, historię mieszkańców Mazowsza, którzy ratowali dzieci wysiedlone z Zamojszczyzny, jak i losy osób z tego regionu, które deportowano do obozu Auschwitz.

Mowa była także o okupacyjnej rzeczywistości dzieci – ofiar obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi, analizowano obraz cierpień dzieci przedstawiony w filmach, a także dyskutowano nad tym, w jaki sposób wykorzystywać film w edukacji antydyskryminacyjnej.

– Konferencja ukazywała tragedię ludzką w wielu aspektach, także z odniesieniem do współczesnej sytuacji. Pracując z młodymi ludźmi, musimy zadbać by nie tylko pamiętali o krzywdach, śmierci tysięcy wysiedlanych, ale też wierzyli, że przeciwstawianie się złu przywróci świat tolerancji, pokoju, miłości i poszanowania drugiego człowieka – podkreślił uczestnik konferencji Grzegorz Kacprzak.

Nauczyciele i edukatorzy mieli również możliwość pracy warsztatowej z materiałami edukacyjnymi, które podejmują tematykę okupacyjną rzeczywistość dzieci, na podstawie gry „Mój rówieśnik”, a także wysłuchali prezentacji dotyczących nowych projektów edukacyjnych realizowanych w MCEAH.

– Konferencja ta to kolejne ważne i wartościowe wydarzenie zorganizowane przez Muzeum i WCIES. Już sam temat przewodni był niezwykle trafny, przynajmniej dla mnie. Mam poczucie ciągłego niedoboru wiedzy w tej tematyce. Wiedza, umiejętności i pomysły na wykorzystanie tego w pracy z uczniami – z tym wracam do domu. Mam poczucie dobrze spędzonego czasu – powiedziała uczestniczka konferencji Marzena Wolschlaeger.

Organizatorami konferencji, która odbyła się już po raz 16, było Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.