Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Posiedzenie Rady Muzeum

ps
10-05-2018

Wyzwania związane z dużą frekwencją, projekty edukacyjne realizowane w Miejscu Pamięci, ale także te odbywające się na zewnątrz, plany inwestycyjne i konserwatorskie – to niektóre tematy poruszany na posiedzeniu Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, które odbyło się 9 maja 2018 r.

Fot. Marek Lach
Fot. Marek Lach
Fot. Marek Lach
Fot. Marek Lach
Fot. Marek Lach
Fot. Marek Lach
Fot. Marek Lach
Fot. Marek Lach
Fot. Marek Lach
Fot. Marek Lach

Dyrektor Cywiński przedstawił sprawozdanie z działalności Miejsca Pamięc w roku 2017 oraz w pierwszych miesięcach 2018 r., a także plany na najbliższe miesiące. Mówił m.in. o dużej frekwencji – liczba odwiedzających w 2017 r. Wyniosła 2,1 mln osób. – Jeżeli podsumujemy wszystkie inne podobne miejsca w całej Europie, to jest to ok. połowa wszystkich odwiedzających wszystkie byłe obozy – powiedział dyrektor Cywiński.

– Wiele problemów związanych z tak wysoką liczbą odwiedzających udało się rozwiązać poprzez wprowadzenie godzinnego limitu wejść na teren, a także system rezerwacji internetowej oraz wprowadzenie imiennych kart wstępu. Widać, że istnieje jeszcze pewien zapas np. w godzinach porannych, czy popołudniowych. Zwiększa się też frekwencja w miesiącach zimowych. Widzimy jednak bardzo wyraźnie, jak ważne jest utworzenie nowego centrum obsługi odwiedzających na terenie byłej bazy PKS. Będziemy starać się o finansowanie tego projektu poprzez Fundusze Norweskie – dodał.

Wśród najważniejszych wydarzeń związanych z edukacją dyrektor wymienił m.in. międzynarodową konferencję metodyczną „Świadomość – Odpowiedzialność – Przyszłość” – Takie wydarzenia pozwalają nam spotykać się z ludźmi z całego świata, którzy zajmują się edukacją, którzy poznają to, co robimy, co także wpływa na frekwencje, bowiem oni często wracają potem do Miejsca Pamięci np. ze swoimi uczniami, lub wpływają na tworzenie programów edukacyjnych, w których ramach znajduje się wizyta w autentycznej przestrzeni podobozowej - mówił dyrektor Cywiński.

Dyrektor Cywiński wspomniał również o dyskusji panelowej „Rodzinna Pamięć”, która była także spojrzeniem na to, jak kształtuje się pamięć w kolejnych pokoleniach oraz kolejnych lekcjach internetowych – poświęconych Żydom w obozie #Auschwitz oraz przygotowaniu do wizyty w Miejscu Pamięci.

Najważniejszym wyzwaniem na najbliższą przyszłość edukacji w Miejscu Pamięci jest przygotowanie całego zespołu do pracy w nowej siedzibie Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz opracowanie całego programu działań, które będą możliwe dzięki nowemu budynkowi. Trwa bowiem adaptacja na te potrzeby budynku tzw. Starego Teatru znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie byłego obozu Auschwitz I.

Dyrektor Cywiński mówił także o nowym projekcie Muzeum – miesięczniku internetowym „Memoria” - Nie istniał na świecie ani jeden magazyn dla szerokiej publiczności, który poświęcony byłby kwestiom pamięci o Holokauście, obozach koncentracyjnych i tragedii II wojny światowej. Postanowiliśmy się tym zająć i od września ukazuje się całkowicie nowy magazyn w językach polskich i angielskim. To pismo, które nie opowiada o Auschwitz, tylko porusza bardzo różne zagadnienia związane z budowaniem i tworzeniem pamięci – powiedział.

Wśród najważniejszych wydawnictw dyrektor wymienił zestaw 10 wybranych, ważnych pozycji wspomnieniowych o niemieckim obozie Auschwitz, książkę „Biały domek. Historia zagłady w Bunkrze II”, a także nowe wydanie rękopisu więźnia Sonderkommando Załmena Gradowskiego „Znajduje się w  sercu piekła". Ta ostatnia to początek wznawiania wydań wszystkich rękopisów pozostawionych przez członków Sonderkommando w Auschwitz.

Ważnym wydarzeniem w ostatnim roku było otwarcie w Madrycie ekspozycji „Auschwitz. Nie tak dawno. Nie tak daleko”. To największa tego typu ekspozycja poświęcona tematyce Auschwitz i Zagłady w historii. Na ok. 2500 metrów kwadratowych prezentowanych jest ponad 600 oryginalnych przedmiotów, pochodzących w większości ze Zbiorów Muzeum Auschwitz, ale też z innych muzeów i instytucji, m.in.z Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie czy Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, muzeów Holokaustu z Ameryki Północnej i Europy, jak również od ocalonych z Holokaustu oraz prywatnych kolekcjonerów.

Drugą ważną ekspozycją była wystawa sztuki obozowej „Twarzą w twarz. Sztuka w Auschwitz” zrealizowana wspólnie z Muzeum Narodowym w Krakowie, na której pokazywano oryginalne prace wykonane w obozie Auschwitz.

Dyrektor wspomniał o 18 unikatowych obrazach autorstwa Davida Olère, francuskiego Żyda polskiego pochodzenia, więźnia Auschwitz, członka Sonderkommando, który w swoich powojennych pracach przedstawił tragedię ludzi mordowanych w komorach gazowych niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, które trafiły do Zbiorów Miejsca Pamięci Auschwitz.

Wśród ważnych wydarzeń dyrektor wymienił 73. Rocznicę wyzwolenia Auschwitz z udziałem ponad 60 więźniów oraz Premiera RP – w tym publikację związanego z rocznicą artykułu w kilkunastu europejskich gazetach stawiającym ważne pytania dotyczące współczesności w kontekście Auschwitz, Marsz Żywych z udziałem prezydentów Polski i Izraela, 30-lecie współpracy w koncernem Volkswagen i Międzynarodowym Komitetem Oświęcimskim, a także złoty medal dla filmu „Ucieczki przez druty” na New York Film Festivals and TV Award.

W czasie swojego sprawozdania dyrektor mówił też o utworzeniu na Uniwersytecie SWPS Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci, które ma prowadzić badania naukowe w zakresie ekonomicznych, finansowych i zarządczych prawidłowości powstawania, funkcjonowania i zachowania miejsc pamięci.

Wśród kwestii związanych z konserwacją mówiono m.in. o sytuacji Fundacji-Auschwitz-Birkenau, która wspiera finansowo prace konserwatorskie, konserwacji dwóch baraków murowanych na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, zakończeniu tworzenia nowego magazynu na historyczne tekstylia.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem za rok 2017 oraz z planami na rok bieżący, Rada Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau jednogłośnie przyjęła uchwałę pozytywnie oceniającą i aprobującą te działania.

Rada Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (kadencja 2017-2021)

Krystyna Oleksy – przewodnicząca
Bogdan Bartnikowski
dr Grzegorz Berendt
prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
prof. Stanisław Krajewski
prof. Edward Kosakowski
dr Marek Lasota
ks. Jan Nowak
Zbigniew Starzec
Aharon Tamir

Rada Muzeum jest ciałem opiniodawczym powołanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na mocy Ustawy o muzeach. Rada „sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności”.