Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

„Pierwsze transporty do Auschwitz w kontekście polityki okupacyjnej Niemiec wobec Polski” – konferencja dla nauczycieli

06-08-2015

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście zaprasza nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na konferencję metodyczną pt. „Pierwsze transporty do Auschwitz w kontekście polityki okupacyjnej Niemiec wobec Polski”, która odbędzie się w dniach 28-30 sierpnia 2015 r. w Muzeum Auschwitz.

Program obejmuje 15 godzin dydaktycznych. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają bezpłatne noclegi. Ubezpieczenie i wyżywienie we własnym zakresie.

Zgłoszenia można przesyłać do 25 sierpnia br. Po tym terminie prosimy o kontakt telefoniczny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

POBIERZ formularz zgłoszenia

Organizatorami konferencji są: Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

PROGRAM KONFERENCJI

PIĄTEK 28 SIERPNIA

16.00-16.30 Inauguracja: Arkadiusz Walczak - dyrektor WCIES, Andrzej Kacorzyk - dyrektor MCEAH

16.30-17.30 Prezentacja nowych projektów edukacyjnych MCEAH. Jak wykorzystać lekcje internetowe do nauczania historii?

17.30-18.00 Przerwa

18.00-18.30 Zwiedzanie wystawy plenerowej – „14 czerwca 1940 r.”

 

SOBOTA 29 SIERPNIA

09.00-10.30 „Polityka niemieckiego okupanta wobec państwa i społeczeństwa polskiego 1939-1945”– wykład, prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński, UP Kraków

10.30-11.00 Przerwa

11.00-12.30 „Pierwsze transporty polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz”, wykład - dr Piotr Setkiewicz, PMA-B

12.30-13.00 Przerwa

13.00-14.30 „Obozowy ruch oporu oraz rola rotmistrza Witolda Pileckiego”, wykład – dr Adam Cyra, PMA-B

14.30-15.30 Przerwa

15.30-18.30 „Postać Witolda Pileckiego w polskim filmie dokumentalnym’’ – Arkadiusz Walczak, WCIES

 

NIEDZIELA 30 SIERPNIA

9.00-11.30 „Obozowy ruch oporu w filmie fabularnym” – Arkadiusz Walczak, WCIES

11.30-12.00 Podsumowanie konferencji

 

14 CZERWCA 1940 r.

14 czerwca 1940 r. do Auschwitz przyjechał transport z więzienia w Tarnowie liczący 728 Polaków. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także niewielka grupa polskich Żydów. Otrzymali oni numery od 31 do 758 i umieszczono ich na okres kwarantanny w budynkach dawnego Polskiego Monopolu Tytoniowego, nieopodal terenu dzisiejszego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (pierwsze obozowe numery otrzymali przybyli wcześniej do Auschwitz niemieccy więźniowie kryminalni, którzy objęli stanowiska funkcyjnych). Z 728 więźniów przywiezionych 14 czerwca 1940 r. do Auschwitz wojnę przeżyło 298 więźniów, zginęło 272, a w przypadku 158 los jest nieznany.

POLACY W KL AUSCHWITZ

Według szacunkowych obliczeń do obozu Auschwitz trafiło około 140 tysięcy Polaków, z których blisko połowa zginęła na skutek: głodu, bicia, chorób, niewolniczej pracy, braku opieki lekarskiej, egzekucji przez rozstrzelanie albo zastrzyk fenolu lub w komorach gazowych. Wielu więźniów zginęło już po przeniesieniu do innych obozów koncentracyjnych.

Pierwsze transporty polskich więźniów politycznych trafiły do Auschwitz w czerwcu 1940 r. Polacy ze wszystkich regionów okupowanego przez Niemców kraju kierowani byli do obozu aż do jesieni 1944 r. Do połowy 1942 r. przeważali liczebnie wśród więźniów Auschwitz. Znaczną grupę stanowili wśród nich inteligenci. W obozie więziono również osoby zaangażowane w działalność konspiracyjną, a także aresztowane podczas tzw. łapanek ulicznych, rodziny chłopskie wysiedlone z Zamojszczyzny oraz ludność z objętej powstaniem Warszawy. W Auschwitz przeprowadzano również egzekucje Polaków niezarejestrowanych w obozie, skazywanych na śmierć przez sądy doraźne.

Przez cały czas funkcjonowania obozu część polskich więźniów działała w ruchu oporu, najpierw we własnych grupach, z czasem współpracując z tajnymi organizacjami więźniów innych narodowości. Wielu z nich, po wykryciu ich działalności przez obozowe gestapo, zostało rozstrzelanych lub powieszonych.

 

Pliki do pobrania

„Pierwsze transporty do Auschwitz w kontekście polityki okupacyjnej Niemiec wobec Polski” – konferencja dla nauczycieli - (fot. 1)
Więźniowie...