Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Pamięć jest kluczem do projektowania naszej przyszłości. Sprawozdanie Miejsca Pamięci 2022.

26-01-2023

Ukazało się polsko-angielskie sprawozdanie podsumowujące rok 2022 w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz. W swoim wstępie dyrektor dr Piotr M. A. Cywiński napisał: „Dziś wszyscy widzimy i lepiej pojmujemy, jak bardzo potrzebujemy pamięci, będącej kluczem dla projektowania naszej przyszłości.”

 

„Inwazja Rosji na suwerenną i niepodległą Ukrainę pogwałciła w sposób jawny nie tylko międzynarodowe gwarancje dane temu państwu. Retoryka i agresja Kremla w jednoznaczny sposób zakończyła w Europie powojenność rozumianą jako porządek świata wynikły z doświadczenia II wojny światowej” – czytamy we wstępie.

„Tym bardziej potrzebujemy stabilnych, nienaruszalnych punkt.w odniesienia, w oparciu o które będziemy podejmowali próby ponownego definiowania wspólnej przestrzeni bezpieczeństwa, pokoju i demokracji. Takim właśnie bezwzględnym punktem odniesienia pozostaje nadal bardzo czytelne i tragiczne doświadczenie Auschwitz” – napisał dyrektor Cywiński.

SPRAWOZDANIE W FORMACIE PDF

Na 96 stronach polsko-angielskiego wydawnictwa znalazły się informacje o najważniejszych wydarzeniach minionego roku w Muzeum, analiza frekwencji w Miejscu Pamięci, które w ubiegłym roku odwiedziło nieco ponad 1,2 min osób.

„Z jednej strony wskazuje to na normalizację sytuacji po pandemii, a z drugiej nadal stanowi to ok. połowę liczby odwiedzających sprzed lockdownów związanych z COVID-19” – czytamy.

Co istotne prawie 90 procent odwiedzających poznawało historię Auschwitz z edukatorem Muzeum. Obecnie po Miejscu Pamięci oprowadza 332 przewodników w 20 językach.

Mimo iż ogólna frekwencja nie wróciła do poziomu sprzed pandemii, to liczba uczestników pobytów studyjnych – poszerzonej formy wizyty z dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi – wzrosła o prawie 20 procent w porównaniu do roku 2019 r.

Bezpośrednim efektem doświadczenia pandemii jest projekt udostępnienia możliwości zwiedzania na żywo z przewodnikiem przez Internet: „Ta całkowicie unikatowa i nowatorska koncepcja, oparta o zbudowaną od podstaw aplikację, powstała we współpracy Muzeum Auschwitz i Fundacji Auschwitz-Birkenau z izraelskimi firmami AppsFlyer i Diskin. Kontakt wideo z przewodnikiem, znajdującym się w historycznej przestrzeni byłego obozu, zapewni infrastruktura zbudowana specjalnie w tym celu przez firmę Orange. Pracę nad platformą i aplikacją trwają już ponad rok. Pierwsi odwiedzający będą mogli skorzystać z nowej formy zwiedzania w 2023 r.”

Specjalne miejsce w sprawozdaniu poświęcono obchodzonej w ubiegłym roku 75. rocznicy utworzenia Muzeum.

„75 lat to przede wszystkim dzieje wzrastania świadomości, rozwoju i gruntowania pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. To historia odkrywana, badana i  rozpowszechniana wraz z rozwojem badań nad dokumentami i pojawianiem się coraz to nowych świadectw. To historia, która również wielokrotnie musiała być broniona przed różnymi zniekształceniami, zakłamaniami, rewizjonizmem i negacją” – czytamy.

Inne poruszane w sprawozdaniu tematy to prowadzone w Miejscu Pamięci prace konserwatorskie, nowe wydawnictwa, nowe i opracowywane wystawy, nowe obiekty w Archiwum i Zbiorach Muzeum, inwestycje oraz kierunki prac badawczych.

„W 2022 r. głównym zadaniem były prace redakcyjne nad nową, pięciotomową edycją nowego »Kalendarza wydarzeń w KL Auschwitz«. Ta znacznie rozszerzona i uaktualniona wersja kalendarium opublikowanego ponad trzy dekady temu stanowić będzie fundament naszej wiedzy o dziejach i funkcjonowaniu obozu” – czytamy

Istotnym elementem jest także sprawozdanie finansowe i lista darczyńców, którzy wsparli Muzeum. W sprawozdaniu znalazły się także informacje o działaniach Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation ze Stanów Zjednoczonych, które przede wszystkim wspierają finansowo zachowanie autentyzmu Miejsca Pamięci.

Tekstom towarzyszą fotografie prezentujące najważniejsze wydarzenia w Miejscu Pamięci, a także reprodukcje artefaktów oraz archiwalnych dokumentów.

Sprawozdanie ukazuje się na dzień przed 78. rocznicą wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.