Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

„Chronić dla przyszłości". Komunikat z konferencji.

26-06-2003

W dniach 23-25 czerwca 2003 r., z okazji oddania do użytku w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau warsztatów i pracowni konserwatorskich, odbyła się w Oświęcimiu międzynarodowa konferencja „Chronić dla przyszłości”.

W trakcie jej trwania przedstawiono dokonania konserwatorskie, zrealizowane w Muzeum w ze środków pomocy zagranicznej, uzyskanych dzięki zaangażowaniu Fundacji Ronalda S. Laudera. W tym roku mija dziesięć lat od podjęcia pierwszych prac konserwatorskich finansowanych ze źródeł zagranicznych. Na apel Fundacji Laudera o wsparcie Państwowego Muzeum w dziele upamiętniania ofiar nazistowskich zbrodni odpowiedziały liczne kraje i organizacje, sprawiając, że w działaniach swych Muzeum nie jest osamotnione i może liczyć na pomoc społeczności międzynarodowej. Największy udział finansowy w akcji pomocy miały Niemcy, reprezentowane przez rząd Republiki Federalnej Niemiec jak i kraje związkowe.

Uczestnicy spotkania wysłuchali opinii specjalistów z kraju i zagranicy na temat zrealizowanych projektów jak również propozycji przyszłych działań. Wszyscy zgodni byli co do potrzeby zachowania pozostałości byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Myśl tę najwyraźniej sformułował w swoim wystąpieniu prof. Michael Berenbaum, podkreślając konieczność zachowania pamięci o Auschwitz i materialnych dowodów zbrodni dla przyszłych pokoleń.

W trakcie spotkania podkreślono konieczność jak najszybszego podjęcia działań związanych z zachowaniem ruin komór gazowych i krematoriów na terenie obozu Birkenau oraz objęcie prawną i konserwatorską opieką miejsc związanych z historią obozu a znajdujących się poza granicami Muzeum. Chodzi tu zwłaszcza o bocznicę i rampę kolejową (tzw. Judenrampe), na którą w latach 1942-1944 przywożono deportowanych do obozu.

Konferencja „Chronić dla przyszłości”
Konferencja...