Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

17. posiedzenie Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau

ŁL/PS
05-09-2022

2 września w Miejscu Pamięci odbyło się 17. posiedzenie Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Podstawową misją Fundacji jest finansowanie konserwacji autentycznych pozostałości po niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. W ubiegłym roku Fundacja przekazała na prace konserwatorskie w Miejscu Pamięci rekordową sumę ponad 22 milionów złotych.

17. posiedzenie...
17. posiedzenie...
17. posiedzenie...
17. posiedzenie...
17. posiedzenie...
17. posiedzenie...
17. posiedzenie...
17. posiedzenie...

Otwierając posiedzenie, przewodniczący Rady Marek Zając zauważył, że dziś, z perspektywy lat, widać, jak ważną okazała się decyzja o powołaniu Fundacji: – Była ona jedyną szansą uratowanie Miejsca Pamięci. Wiele osób wątpiło w możliwość realizacji tego projektu, ale dzięki zaangażowaniu Władysława Bartoszewskiego, dyrektora Piotra Cywińskiego, członków Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i wielu innych osób, zadanie zakończyło się sukcesem.

– Przez te wszystkie lata Rada wykonała wspaniałą pracę, która doprowadziła nas do miejsca, w którym dziś jesteśmy. To wielka zasługa zespołu Fundacji oraz całego zespołu konserwatorskiego w Muzeum. To ludzie, którzy wykonują ciężką i ważną pracę. To jest gwarancja, że sprostamy zadaniu, które nam powierzono – powiedział Marek Zając.

W swoim wystąpieniu dyrektor Muzeum Auschwitz i prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau, dr Piotr M. A. Cywiński podkreślił, że choć przez wybuch pandemii Muzeum groziło przerwanie płynności finansowej, to jedyne prace, jakie nie zostały zatrzymane, to działania konserwatorskie. – Dzięki ciągłości finansowania przez Fundację, nie było żadnego zagrożenia wstrzymania prac. Dodatkowo w tym trudnym okresie udało się zachować część etatów w Miejscu Pamięci, dzięki stworzeniu dodatkowego programu konserwatorskiego – powiedział Piotr Cywiński

– Pandemia Covid miała także wpływ na działania edukacyjne, w które Fundacja jest coraz bardziej zaangażowana. Rozpoczęliśmy rozmowy z izraelskimi firmami Appsflyer i Diskin o tym, jak móc docierać do ludzi za pomocą Internetu i już niedługo zacznie działać specjalna platforma do zwiedzania z przewodnikiem online. To może być rozwiązaniem rewolucyjnym, bowiem będziemy mogli docierać z wiedzą o Auschwitz do miejsc, skąd wyjazd do Miejsca Pamięci jest utrudniony bądź w zasadzie niemożliwy – dodał.

Realizację projektu umożliwi też wsparcie firmy Orange, która zapewniła stabilny i szybki bezprzewodowy dostęp do internetu na całym terenie Miejsca Pamięci.

– Należy jednocześnie bardzo mocno podkreślić to, że środki na działania edukacyjne nie pochodzą z zysków z Funduszu Wieczystego, które przeznaczone są wyłącznie na konserwatorskie zabezpieczenie Miejsca Pamięci – mówił Piotr Cywiński.

Rok 2021 r. był dla Fundacji Auschwitz-Birkenau rokiem rekordowym. Fundusz Wieczysty powiększył się o ponad 142 miliony złotych przede wszystkim dzięki ostatniej części darowizny niemieckiej, ale też zwiększeniu kwot darowizn ze Szwecji, Włoch, Turcji, Irlandii i Portugalii. Za pośrednictwem Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation z Nowego Jorku, do Kapitału Wieczystego wpłynęło 190 tysięcy dolarów, które pochodzą w głównej mierze od darczyńców składających się na tak zwany Filar Pamięci z Filadelfii.

Rekordowa była też suma przeznaczona w ubiegłym roku na prace konserwatorskie: 22,3 mln złotych. – Obecnie realizowanych jednocześnie jest aż 15 projektów. – Być może w 2022 r. przekroczona zostanie suma 25 milionów złotych. Wiele projektów znajduje się w głównej fazie realizacji. Konserwowane są budynki murowane, drewniane baraki oraz rowy odwadniające na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. W bezpośrednim sąsiedztwie byłego obozu powstaje też zaplecze techniczne dla konserwatorów. Wśród realizowanych projektów są także konserwacja historycznych przedmiotów oraz dokumentów archiwalnych – powiedziała kierująca Globalnym Planem Konserwacji Agnieszka Tanistra-Różanowska.

– Z uwagi na sytuację na Ukrainie w marcu 2022 r. podjęliśmy decyzję o uruchomieniu specjalnego projektu stypendialnego w Miejscu Pamięci dla rozwoju zawodowego w zakresie konserwacji obiektów martyrologii, przeznaczony dla konserwatorów i konserwatorek z Ukrainy – dodała Sylwia Teofiluk, dyrektor ds. Projektów Konserwatorskich w Fundacji.

Kapitał Wieczysty tworzony i zarządzany przez Fundację Auschwitz-Birkenau został wsparty już przez blisko 40 krajów. Obecnie Kapitał Wieczysty to ok. 177 milionów euro z docelowych 180 milionów. Zyski z inwestowanego Kapitału przekazywane są na konserwację Miejsca Pamięci Auschwitz.

Podczas posiedzenia zatwierdzono raport merytoryczny z prac Fundacji za 2021 r., a także roczne plany działań i plany finansowe. Członkowie Rady Fundacji zatwierdzili również sprawozdanie finansowe Fundacji za 2021 r., które według niezależnego audytu przeprowadzonego przez firmę KPMG po raz kolejny nie budzi żadnych zastrzeżeń i przedstawia rzetelny i jasny obraz wydatków i przepływów pieniężnych. Sprawozdanie finansowe jest zgodne we wszystkich aspektach z przepisami prawa.