Font size:

MEMORIAL AND MUSEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU FORMER GERMAN NAZI
CONCENTRATION AND EXTERMINATION CAMP

Slovenčina

AUSCHWITZ-BIRKENAU – DEJINY A SÚČASNOSŤ

Celý internetový servis Štátneho Múzea Auschwitz-Birkenau je v angličtine a poľštine . Obzvlášť Vám odporúčame podstránky, ktoré sú venované dejinám bývalého nemeckého nacistického koncentračného a vyvražďovacieho tábora, organizácii návštev v Pamätnom Mieste a našim vzdelávacím programom.

Pre pohodlie užívateľov z celého sveta základné informácie o Auschwitz sprístupňujeme tiež v niekoľkých iných jazykoch.

Stiahnite základné informácie o Auschwitz v slovenskom jazyku

Ak chcete otvoriť stiahnutý súbor, potrebujete program, ktorý umožňuje prezeranie formátu PDF, napríklad bezplatný program Adobe Reader, ktorý sa nachádza na tejto internetovej stránke.

Existuje aj tlačená verzia folderu „Auschwitz-Birkenau. Dejiny a súčasnosť”. Folder môžete získať v oficiálnom internetovom kníhkupectve Múzea Auschwitz.

Dodatočne Vás pozývame na našu stránku na Facebooku, na ktorej dobrovoľníci z celého sveta prekladajú do rôznych jazykov vybrané informácie o Auschwitz. 


Pozor

Materiály, ktoré sú vlastníctvom Múzea, môžete používať bezplatne výlučne pre nekomerčné a konkrétne vzdelávacie účely. Podmienkou použitia týchto materiálov je uvedenie zdroja ich pôvodu vo forme: „www.auschwitz.org”. Nutnou podmienkou je použitie týchto materiálov výlučne v zámeroch a projektoch, ktoré nenarušujú dobré meno obetí koncentračného a vyvražďovacieho tábora Auschwitz.