Font size:

MEMORIAL AND MUSEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU FORMER GERMAN NAZI
CONCENTRATION AND EXTERMINATION CAMP

Norsk

AUSCHWITZ-BIRKENAU — HITORIE OG NÅTID

Oppdaterte nettsider for Det Statlige Museum Auschwitz-Birkenau er nå tilgjenglig på engelsk og polsk. På nettsidene vil man finne lenker som er viet historien om den tidligere nazistiske utryddelses-og konsentrasjonsleiren. Vi anbefaler lenker om organiseringen av Minnesmerket Auschwitz-Birkenau samt om våre læringsprogrammer.

Utvalgt informasjon er også tilgjengelig på flere andre språk.

 Last ned grunnleggende informasjon om Auschwitz i det norske språket

For å kunne åpne den nedlastede pdf-filen trenger man f.eks programmet Adobe Reader. Dette kan lastes ned gratis på nettet.

Papirutgaven av informasjonsheftet „Auschwitz-Birkenau, Historie og Nåtid” kan kjøpes i museets netthandel.

Vi ønsker også velkommen til vår Facebookside hvor frivillige har oversatt  utvalgt informasjon om Auschwitz-Birkenau til ulike språk.


Viktig
Dokumentasjonen i museets eie kan kun brukes i lærings øyemed og til ideelle formål. Vennligst referer til "www.auschwitz.org". Dokumentasjonen kan kun benyttes til aktiviteter og prosjekter som ikke støtter ofrene.