Font size:

MEMORIAL AND MUSEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU FORMER GERMAN NAZI
CONCENTRATION AND EXTERMINATION CAMP

Overall numbers by ethnicity or category of deportee

 

Ethnicity/category

Number

Jews

1 million

Poles

70-75 thousand

Roma and Sinti

21 thousand

Soviet POWs

15 thousand

Others

10-15 thousand

Total

Approx. 1.1 million

 

Source: Franciszek Piper, Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań, Oświęcim 1992.

*According to Wellers 1 (ibid., p. 155) 352,980.

**According to Wellers (ibid., p. 155) 86,675 Poles and reeducation prisoners.