Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Los dzieci w Auschwitz

Począwszy od 1940 r. wśród dorosłych Polaków przywożonych do Auschwitz znajdowały się nieliczne dzieci. Na przełomie 1942/1943 skierowano do obozu, wraz z dorosłymi, dzieci z Zamojszczyzny (większość z nich w krótkim czasie zamordowano), a w 1944 r. z objętej powstaniem Warszawy.

Od 1942 r. do Auschwitz, wraz z rodzinami, deportowane były żydowskie dzieci, których zdecydowaną większość kierowano po selekcji na śmierć w komorach gazowych. Sporadycznie wybierano kilkunastoletnie dziewczęta czy chłopców i umieszczano w obozie. Przez jakiś czas dzieci z getta Theresienstadt przebywały wraz z rodzinami w tzw. obozie rodzinnym Theresienstadt w Birkenau. Podobnie dzieci romskie przebywały razem z rodzicami w tzw. Zigeunerlager.

W latach 1943‑1944 do Auschwitz deportowano, wraz z dorosłymi, również dzieci z okupowanych terenów Związku Sowieckiego, głównie z Białorusi. Większość z nich została później wywieziona do obozów dla dzieci w Konstantynowie k. Łodzi i Potulicach, część zmarła w obozie.

Do połowy 1943 r. wszystkie dzieci urodzone w Auschwitz, bez względu na narodowość, były mordowane, najczęściej zastrzykiem fenolu lub topione. Później przy życiu pozostawiano noworodki nieżydowskie – były one wprowadzane do ewidencji obozowej, jako nowo przybyłe, a numery więźniarskie tatuowano im zazwyczaj na udzie lub pośladku. Z powodu fatalnych warunków panujących w obozie większość z nich szybko umierała. Dzieci urodzone przez Żydówki były mordowane do końca października 1944 r., gdy władze SS podjęły decyzję o zaprzestaniu masowego uśmiercania Żydów.

W oparciu o zachowane dokumenty ustalono, że w Auschwitz urodziło się co najmniej 700 dzieci, włączając w to noworodki z tzw. Zigeunerlager.

Na podstawie szacunkowych danych przyjmuje się, że do Auschwitz deportowanych zostało co najmniej  232 tys. dzieci i młodocianych, z których ok. 216 tys. stanowili Żydzi, 11 tys. Romowie, ok. 3 tys. Polacy, ponad 1 tys. Białorusini oraz kilkuset Rosjan, Ukraińców i innych. Ogółem w obozie zarejestrowano ok. 23 tys. dzieci i młodocianych, z których w styczniu 1945 r. na terenie Auschwitz oswobodzono nieco ponad 700.

Za: „Auschwitz od A do Z. Ilustrowana historia obozu”