Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Rafał Pióro, zastępca dyrektora

Rafał Pióro, zastępca dyrektora

Konserwator. W Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau od 2002 r. Absolwent kierunków Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki oraz Ochrona Dóbr Kultury w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Muzeum odpowiedzialny za opiekę nad autentyzmem Miejsca Pamięci oraz konserwację terenu, zbiorów i archiwaliów.

Twórca muzealnych pracowni konserwatorskich pod kątem przestrzeni pracy i wyposażenia, był odpowiedzialny również za dobór ekipy dyplomowanych konserwatorów pracujących w Muzeum. Wdrożył w praktyki Muzeum profesjonalne rozwiązania konserwatorskie. W 2002 r. został kierownikiem Sekcji Konserwatorskiej, a w 2006 r. kierownikiem Działu Konserwacji.