Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Biuro ds. bezpieczeństwa

Do głównych zadań specjalisty ds. obrony cywilnej należą:

1) w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń:

• opracowanie i uaktualnienie planów ochrony i ewakuacji dóbr kultury,
• okresowe szkolenie kierowników działów i sekcji w zakresie organizacji działań ochronnych,
• szkolenie osób wyznaczonych do wykonania prac pomocniczych przy działaniach ochronnych,
• kontrola przygotowania potrzebnego sprzętu do ewakuacji dóbr kultury,
• przygotowanie właściwego oznakowania terenów Muzeum jako dobra kultury,
• przechowywanie dokumentacji dotyczącej tych zadań.

2) w zakresie nadzoru nad formacją OC:

• wyznaczanie stanu osobowego formacji OC (stałe uaktualnianie),
• kontakty z właściwym WKU w sprawach wypełniania kart powołania do oddziału formacji OC,
• kontakty z miejską formacją OC oraz udział w szkoleniach,
• wspólne z komendantem OC szkolenie w zakresie organizacji ochrony dóbr kultury,
• przechowywanie dokumentacji dotyczącej w/w zadań.

3) w zakresie prowadzenia tajnej kancelarii i wypełniania obowiązków Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

• opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnice państwową lub tajemnicę służbową.

KONTAKT