Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Todesbescheinigung

Kolekcja 76 świadectw zgonu więźniów i więźniarek wystawionych w latach 1940 - 1944 przez Legerarzt des KL Auschwitz do Politische Abteilung. Zawierają następujące dane: nazwisko i imię więźnia, datę i imiejsce urodzenia; miejsce zamieszkania, miejsce ostatniego pobytu, datę, godzinę, miejsce i przyczynę zgonu.