Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Materiały powojenne

Ankiety byłych więźniów 

Otwarta kolekcja materiałów powojennych. Pomysł na ich powstanie oraz projekt formularza jest autorstwa byłych więźniów pracujących po wyzwoleniu w Muzeum. Wobec niewielkiej ilości zachowanych dokumentów miały za zadanie uzupełniać informacje o byłych więźniach. Formularze z czasem unowocześniono.   W 2021 roku  Archiwum jest w posiadaniu ponad 24 000 ankiet więźniów i więźniarek. Wypełniane były przez byłych więźniów i ich rodziny, a także w oparciu o publikacje. Zawierają dane personalne dotyczące aresztowania i uwięzienia w obozach koncentracyjnych, śmierci i przeniesienia do innych obozów oraz dane dotyczące współwięźniów. Osoby wypełniające ankiety dołączały często bogate biogramy, fotografie z okresu przed aresztowaniem lub powojenne, wspomnienia osobiste,  o współwięźniach.

Korespondencja powojenna 

Jest to korespondencja Biura ds. Byłych Więźniów prowadzona z więźniami oraz ich rodzinami, przyjaciółmi, instytucjami w kraju i za granicą, naukowcami. Najstarsze listy pochodzą z 1947 roku, mają już ponad 74 lata. Korespondencja ta dotyczy poszukiwań członków rodzin i ich losów. Są to także potwierdzenia uwięzienia w formie zaświadczeń do celów socjalnych i odszkodowań. Z uwagi na ilość zawartych tam informacji oraz wspomnień jest historycznie bardzo cenny zbiór, który nie podlega brakowaniu.  Kolekcja zawiera  ponad 620 000 pism.