Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Kartoteki i wykazy

W obozie powstawały różnorakie kartoteki, listy i wykazy więźniów tworzone przez różne wydziały obozowej administracji (Oddział Polityczny, Wydziała Zatrudnienia i inne). Zdecydowana większość dokumentacji nie zachowała się. Te dokumenty, któe znajdują się w kolekcji Archiwum Muzeum stanowią podstawę do badań nad odtworzaniem losów więźniów w KL Auschwitz.

Szczegóły w menu po prawej stronie

Oddział Arbeitseinsatz w KL Auschwitz prowadził Kartoteki więźniów, które były sporządzane na podstawie list nowo przybyłych (Zugangslisten), otrzymanych z Politische Abteilung, list zmarłych otrzymanych ze szpitala obozowe i list przeniesień (Überstellungen). Kartoteki układane były według numerów oraz zawodów. (…)

            W lutym 1942 roku w grupie kartotekowej pracowali: Józef Gabis, Jerzy Brem, Jan Baraś. Rozliczenia z firmami prowadził Ernest Kowalski, a ja przydzielony byłem do sprawozdawczości. Kierownikiem naszego komanda był Jerzy Pozimski. W miarę rozrastania się obozu i coraz większych transportów do działu kartotekowego doszli: Józef Cyrankiewicz, Janusz Kuczbara, Władysław Nowakowski, Wincenty Konieczny. Wiosną 1943 roku do prowadzenia kartotek zatrudniono także więźniarki.

Paweł Ludwig (nr 23791)