Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Dokumenty ewidencyjne

Dokumenty ewidencyjne dotyczące więźniów zarejestrowanych w poszczególnych blokach. Dokumenty te prowadzone były na zlecenie SS przez pisarzy-więźniów. W poszczególne rubryki pisarz wpisywał: numer więźnia („Häftl. Nr.” - Häftlingsnummer), imię i nazwisko („Vor. U. Zuname“ – Vor- und Zuname), datę i miejsce urodzenia („Geb. Datum u. Ort“ – Geburtsdatum und -ort), zawód („Beruf”), komando, w którym więzień pracował („Kommando”), dostarczony z („Eingelief.” – Eingeliefert), numer sali, w której więzień przebywał („Stube”).

 

Funkcję Schreibera w tym bloku pełniłem przez okres około czterech miesięcy od kwietnia do sierpnia 1944 roku. Wspomniałem, że moim zadaniem było prowadzenie ewidencji. Ewidencję bloku stanowiły przede wszystkim kartoteki formatu A6, na których znajdowały się dane personalne więźnia, jego numer obozowy, a także miejsce zatrudnienia. Przed apelem musiałem przygotować dokładne dane liczbowe dotyczące odnośnie więźniów przebywających w moim bloku. Dane te wpisywałem do specjalnego notatnika, a następnie udawałem się do głównej obozowej kancelarii (Haftlingsschreibstube), która znajdowała się na parterze bloku 24. Tam odnotowywano dane liczbowe dotyczące bloku, z podziałem na więźniów, którzy powinni się znaleźć na apelu, a także tych, którzy do obozu powracali później w zależności od skończonej pracy. Wspomniany notatnik ze stanami liczbowymi więźniów każdy Blockschreiber posiadał w swoim bloku.

Wilibald Pająk (nr 40748)

 

Szczegółowe informacje w menu po prawej stronie

Block 4 Auschwitz I
Okłada książki...
Blok 11 Auschwitz I
Dwie strony z...