Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie XVII: 15-16 czerwca 2009 r.

16-06-2009

15 i 16 czerwca 2009 r. w Oświęcimiu odbyło się posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP. Obradom przewodniczył prof. Władysław Bartoszewski. Członkowie Rady po razy kolejny zajęli się sprawą siedmiu romskich portretów wykonanych przez Dinę Gottlieb-Babbitt. Rada z całą mocą i jednomyślnie podtrzymała swe dotychczasowe stanowisko: nie może być mowy o przekazaniu pani Gottlieb-Babbitt oryginałów, których się ona domaga.

Członkowie Rady podkreślili, że w tym i we wszystkich innych podobnych przypadkach najwyższą wartością są autentyzm i integralność Miejsca Pamięci, z wszystkimi jego nieruchomościami i ruchomościami. Wspomniane portrety zostały wykonane w obozie, na polecenie dr. Josefa Mengele – do dokumentacji jego rasistowskich badań pseudonaukowych. Dziś są jednymi z bardzo rzadkich pozostałości po zamordowanych Romach i nie mogą być zastąpione żadnymi kopiami. Poszanowanie tej zasady pozwoli uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, które w przyszłości cynicznie mogliby wykorzystać negacjoniści. Należy raz jeszcze podkreślić, że Międzynarodowa Rada Oświęcimska już wyrażała stanowisko w sprawie tych obrazów. Ponowne głosowanie odbyło się na wniosek rabina Andrew Bakera.

Rada z zadowoleniem przyjęła wiadomość o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy tzw. Starego Teatru na Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Zaapelowała do Rządu RP, aby udzielił Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau koniecznego wsparcia finansowego na rozpoczęcie i wykonanie prac budowlanych i inwestycyjnych we wspomnianym budynku.

Gościem obrad Rady był Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Tomasz Merta, który przedstawił informacje dotyczące nowej ustawy o Miejscach Pamięci. Ustawa, która ma wkrótce trafić pod obrady parlamentu, m.in. definiuje i precyzuje takie pojęcia jak „upamiętnienie” czy „Miejsce Pamięci”. Wiceminister Merta wyraził przekonanie, że nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. 16 czerwca 2009 r. Członkowie Rady zapoznali się też ze sprawozdaniami dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dr. Piotra M.A. Cywińskiego, dotyczącymi działalności Muzeum w miesiącach minionych od poprzedniego posiedzenia Rady oraz procedury powstawania Fundacji Auschwitz-Birkenau, której rolą będzie obsługa Funduszu Wieczystego na rzecz konserwacji autentyzmu Miejsca Pamięci. Członkowie Rady z dużą nadzieją przyjęli powstanie Fundacji i wyrazili oczekiwanie, że wsparcie wielu państw pozwoli szybko utworzyć Fundusz.

Gośćmi obrad Rady byli również szefowie placówek działających na terenach byłych obozów zagłady: Lech Stefaniak (Kulmhof), Marek Bem (Sobibor) i Edward Kopówka (Treblinka), którzy przedstawili Radzie informacje dotyczące stanu tych trzech miejsc.

Kolejne posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej zaplanowano na 17 listopada 2009 r. w Warszawie.