Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Glosariusz

Wykaz oryginalnych niemieckich skrótów i oznaczeń,

pojawiających się w dokumentach.

B.A.II.d, B.II.d

obóz męski

B.II.f

szpital więźniarski

Bibelforscher

Badacze Pisma Świętego

Birk.

Birkenau

böhmisch-mährische Religion

religia czesko-morawska

Buddhistisch

buddysta

Evangelisch

ewangelik

FKL

Obóz żeński

Gest., Gestorben, +, G.

zmarł

Glaubenslos

niewierzący

Gottgläubig

wierzący w Boga

Grekokatholisch

grekokatolik

griechischorthodox

greko-prawosławny

Husit

husyta

Konfessionslos

bezwyznaniowiec

mosaisch

wyznanie mojżeszowe

moslemisch

muzułmanin

orthodox

prawosławny

Quarantäne

kwarantanna

religionslos

agnostyk

Rückv., Rückverl., Rückfällig

ponownie przeniesiony

russischorthodox

rosyjsko-prawosławny

Sk

karna kompania

Tr., Transp., Transport

transport

unbekannte Religion

nieznana religia

Verl.

przeniesiony

P.Pole

Więzień polityczny Polak

Jude

Żyd

J.Belg.

Żyd z Belgii

J.D.R.

Żyd z Rzeszy

J.Franz.

Żyd z Francji

J.Holl.

Żyd z Holandii

J.Jug.

Żyd z Jugoslawii

J.Kroat.

Żyd z Chorwacji

J.Lit.

Żyd z Litwy

J.Norw.

Żyd z Norwegii

J.Pole

Żyd z Polski

J.Prot.

Żyd z Protektoratu Czech i Moraw

J.Slov.

Żyd ze Słowacji

J.stls.

Żyd stateless

J.Ung.

Żyd z Hungary

Z.Belg.

Rom (Cygan) z Belgii

Z.D.R.

Rom (Cygan) z Rzeszy

Z.Franz.

Rom (Cygan) z Francji

Z.Holl.

Rom (Cygan) z Holandii

Z.Jug.

Rom (Cygan) z Jugosławii

Z.Kroat.

Rom (Cygan) z Chorwacji

Z.Lit.

Rom (Cygan) z Litwy

Z.Norw.

Rom (Cygan) z Norwegii

Z.Pole

Rom (Cygan) z Polski

Z.Prot.

Rom (Cygan) z Protektoratu Czech i Moraw

Z.Russ.

Rom (Cygan) z Rosji

Z.Slov.

Rom (Cygan) ze Słowacji

Z.Span.

Rom (Cygan) z Hiszpanii

Z.stls.

Rom (Cygan) bezpaństwowiec

Z.Ung.

Rom (Cygan) z Węgier

Zug.

nowo przybyły

Zurück

przeniesiony na powrót