Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Co jeśli w bazie danych nie ma nazwiska osoby, której szukam?

Należy pamiętać, że naziści zniszczyli większą część stworzonej przez siebie dokumentacji, ocalało zaledwie około 10% zasobu. Nie istnieje również pełna lista ofiar obozu Auschwitz. Jeśli nazwisko poszukiwanej osoby nie pojawia się w niniejszej bazie danych istnieje jeszcze szansa, znajduje się one w innych dokumentach, których jeszcze nie poddano digitalizacji. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat należy skontaktować się z Biurem ds Byłych Więźniach.

Co ma zrobić ktoś chcący otrzymać dokładniejsze dane nt. danej osoby, której dane znajdują się w bazie danych?

Aby móc otrzymać uwierzytelnioną kopię dokumentu z archiwum Muzeum zainteresowany powinien wysłać prośbę listownie lub elektornicznie na adres muzeum, podając uzasadnienie chęci uzyskania informacji.

Liczba ofiar KL Auschwitz

Ogólną liczbę ofiar Auschwitz w latach 1940-1945 szacuje się na 1,1 do 1,5 mln. ludzi. Większość, przede wszystkim masowe transporty Żydów przywożone tu od 1942 roku, zginęła w komorach gazowych i nigdy nie została zarejestrowana w obozie.

Ile osób zarejestrowano w KL Auschwitz i ile z nich zginęło?

Spośród ponad miliona osób deportowanych do Auschwitz zarejestrowano i umieszczono w obozie i jego podobozach około 400 tys. osób (200 tys. Żydów, ponad 140 tys. Polaków, ok. 20 tys. Cyganów z różnych krajów, ponad 10 tys. sowieckich jeńców wojennych i kilkanaście tysięcy więźniów innych narodowości). Według szacunków ponad połowa z nich zginęła w obozie.

Jakie były serie numerowe?

Zakres numerów

Seria numerowa

1 – 202 499

główna seria – mężczyźni

1 – 12 000

"R" Jeńcy Sowieccy

1 – 9 000

"EH" – mężczyźni

1 – 2 000

"EH" — kobiety

1 – 90 000

główna seria — kobiety

1 – 10 094

"Z" – Sinti i Roma mężczyźni

1 – 10 888

"Z" — Sinti i Roma kobiety

1 – 20 000

"A" – Żydzi mężczyźni

1 – 15 000

"B" — Żydzi mężczyźni

1 – 30 000

"A" — Żydzi kobiety

1 — 3 000

"PH" – więźniowie policyjni

404 481

łącznie