Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Biuro ds Byłych Więźniów

Biuro ds. Byłych Więźniów udziela informacji o więźniach Auschwitz w oparciu o indeks nazwiskowy i numerowy wykonany z częściowo zachowanych dokumentów byłego KL Auschwitz. Poszukiwania prowadzone są w kolejności napływających zgłoszeń. Okres oczekiwania na odpowiedź wynosi około 9 tygodni. W trybie natychmiastowym, poza kolejnością, sporządza się zaświadczenia dla byłych więźniów oraz ich rodzin starających się o świadczenia socjalne.

Biuro pełni również rolę koordynatora w kontaktach z byłymi więźniami KL Auschwitz, a także członkami przyobozowego ruchu oporu i osobami niosącymi pomoc osadzonym w tym obozie. Pracownicy biura sporządzają relacje i ankiety z byłymi więźniami oraz tworzą kartoteki z nazwiskami deportowanych do obozu w oparciu o powojenne materiały archiwalne (relacje, wspomnienia, zeznania, itp.). Indeksy zawierają przede wszystkim nazwiska więźniów KL Auschwitz. Obejmują również nazwiska więźniów innych obozów i więzień, członków przyobozowego ruchu oporu, a także esesmanów z załogi KL Auschwitz.


Chcąc uzyskać informację o deportowanym do Auschwitz można:

  • zwrócić się do Biura Informacji wysyłając formularz online lub bezpośrednio na adres archiwum@auschwitz.org
  • przeprowadzić samodzielnie poszukiwania korzystając z dostępnej bazy danych online
  • Informacje można też uzyskać osobiście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00. Osoby zainteresowane wizytą w Archiwum oraz w Biurze ds Byłych Więźniów przed rezerwowanym zwiedzaniem Muzeum proszone są o zgłoszenie się do Dyspozytora po odpowiednie identyfikatory uprawniające do wejścia na teren Muzeum. Osoby, które planują wyłącznie wizytę w Archiwum lub w Biurze ds Byłych Więźniów proszone są o wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie pracowników  wymienionych działów. 

Należy pamiętać, że:

  • Część dokumentów obozowych została zniszczona przez esesmanów jeszcze przed wyzwoleniem obozu, stąd nie na wszystkie pytania jesteśmy w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi.
  • Prosimy o możliwie dokładne wypełnienie pozycji formularza, ponieważ w sytuacji, w której w KL Auschwitz zarejestrowano wielu więźniów o tym samym nazwisku, jedynie dodatkowe dane umożliwiają właściwą identyfikację poszukiwanej osoby.

Apel

Zwracamy się z apelem do byłych więźniów, członków ich rodzin oraz wszelkich innych osób będące w posiadaniu dokumentów obozowych: listów, zaświadczeń o zgonach, telegramów o śmierci, potwierdzeń nadania paczek — o udostępnienie ich (względnie kopii) dla archiwum Muzeum. W ten sposób udało nam się już zgromadzić szereg cennych materiałów i pomóc wielu osobom w uzyskaniu informacji o losach bliskich. Pozyskane dokumenty są przechowywane w klimatyzowanych pomieszczeniach i są objęte opieką konserwatorską.

KONTAKT