Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Dyskusja prasowa

Warto wspomnieć, że w połowie 1947 r. dyrekcja Muzeum zainicjowała dyskusję prasową, zapraszając do niej dziennikarzy, byłych więźniów oraz osoby, które zwiedziły Muzeum, by przedstawili swoje opinie na temat tej instytucji. Opinie te miała wykorzystać w swych pracach wspomniana Komisja Historyczna.

Uczestnicy dyskusji zastanawiali się nad przeniesieniem punktu ciężkości Muzeum z obozu macierzystego do dawnego Birkenau, a także nad tym czy tylko konserwować obiekty poobozowe, czy również je odbudowywać. Najwięcej jednak uwagi poświęcili funkcjom tworzonego Muzeum i treściom, które powinno przekazywać. Postulowali więc, aby było to Muzeum i jednocześnie miejsce upamiętniania ofiar.

Ich zdaniem w części muzealnej powinna być przekazywana wiedza o obozie na tle stosunków polsko-niemieckich, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiej polityki ekspansji i polskiego wobec niej oporu. Dlatego uważali, że Muzeum powinno eksponować ruch oporu w obozie, jako fragment ogólnej walki z Niemcami, w mniejszym stopniu zaś męczeństwo więźniów.