Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wykorzystanie mienia poobozowego

Na przełomie 1945 i 1946 r. tereny byłego obozu zostały przekazane władzom polskim. Na terenach tych działała początkowo komisja Wojewódzkiego Oddziału Tymczasowego Zarządu Państwowego (WOTZP), która przeprowadziła inwentaryzację obiektów i mienia ruchomego. W marcu 1946 r. wszystkie prawa i obowiązki WOTZP przejął Okręgowy Urząd Likwidacyjny (OUL) w Krakowie. W imieniu OUL prace na terenach byłego obozu prowadziła tzw. Ekipa, która zabezpieczała i magazynowała mienie, kontrolowała i sporządzała jego inwentarz lub sprzedawała, gdy zachodziło niebezpieczeństwo zniszczenia, lub gdy koszty przechowywania znacznie przewyższały jego wartość. W związku z tymi uprawnieniami OUL rozporządzał nieużytkowanymi barakami poobozowymi, które jeszcze w lutym 1946 r. Główny Urząd Tymczasowego Zarządu Państwowego przekazał do dyspozycji Ministerstwa Odbudowy. Baraki te w większości były demontowane i sprzedawane okolicznej ludności, która straciła cały swój majątek w czasie okupacji lub były wywożone razem z innymi materiałami budowlanymi do różnych miast w Polsce. Z terenów poobozowych przekazano również najbardziej poszkodowanej przez działania wojenne ludności wiele przedmiotów codziennego użytku.

Jeszcze w 1945 r. część mienia poobozowego wywieźli żołnierze sowieccy. Mienie zabierali również okoliczni mieszkańcy, którzy wracając do swych rodzinnych wsi próbowali w ten sposób zrekompensować sobie straty materialne, jakie ponieśli podczas wysiedleń w 1940 i 1941 r., kiedy często stracili dorobek całego życia.