Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wideo

Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I — bloki A-2 i A-3 (grudzień 2013)

30-12-2013
Na terenie Miejsca Pamięci zakończył się trzyletni projekt konserwatorski obejmujący dwa historyczne bloki byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Jego celem było zabezpieczenie autentyzmu dwóch murowanych bloków, które nie uległy większym przekształceniom po okresie funkcjonowania obozu. Projekt konserwacji bloku 2 i 3 na terenie Auschwitz I był jednym z najważniejszych działań konserwatorskich na terenie Muzeum w ostatnich latach. Prace konserwatorskie trwały od jesieni 2010 r, a ich całkowity koszt wyniósł 17,5 mln złotych. Projekt realizowany był przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, oraz przy dofinansowaniu z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przy zaangażowaniu środków własnych Muzeum.

Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I — bloki A-2 i A-3 (październik 2013)

01-09-2013
Zakończył się trzyletni projekt konserwacji historycznych bloków 2 i 3 byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Jego celem było zabezpieczenie autentyzmu tych rezerwatowych bloków oraz umożliwienie w przyszłości ich udostępnienia odwiedzającym. Spośród wielu obiektów dawnego obozu Auschwitz I wybrane zostały dwa niezwykle cenne murowane bloki więźniarskie, które nie uległy większym przekształceniom po okresie funkcjonowania obozu. Prace objęły kompleksową konserwacje wszystkich zachowanych oryginalnych elementów i wyposażenia budynków.

Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I — bloki A-2 i A-3 (lipiec 2013)

01-07-2013
Dobiega końca projekt konserwatorski mający na celu zachowanie dwóch historycznych bloków byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Projekt ten jest jednym z priorytetowych działań konserwatorskich na terenie Miejsca Pamięci. Spośród wielu obiektów dawnego obozu Auschwitz I wybrane zostały dwa niezwykle cenne murowane bloki więźniarskie, które nie uległy większym przekształceniom po okresie funkcjonowania obozu. Prace obejmujące kompleksową konserwacje wszystkich zachowanych oryginalnych elementów i wyposażenia budynków zostaną zakończone jeszcze w tym roku.

Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I — bloki A-2 i A-3 (marzec 2013)

01-03-2013
Dobiega końca projekt konserwacji dwóch historycznych bloków o nr inw. A-2 i A-3. Prace obejmują kompleksową konserwacje wszystkich zachowanych oryginalnych elementów i wyposażenia budynków. W przyszłości m.in. w blokach tych mieścić się będzie nowa wystawa główna Muzeum. Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, oraz przy dofinansowaniu z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przy zaangażowaniu środków własnych Muzeum.

Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I — bloki A-2 i A-3 (grudzień 2012)

08-02-2013
Trwają prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I - bloków o nr inw. A-2 i A-3. Prace obejmują kompleksową konserwacje wszystkich zachowanych oryginalnych elementów i wyposażenia budynków. W przyszłości m.in. w blokach tych mieścić się będzie nowa wystawa główna Muzeum. Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, oraz przy dofinansowaniu z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przy zaangażowaniu środków własnych Muzeum.

Konserwacja pięciu baraków obozu Birkenau zakończona

24-10-2012
Dobiegł końca trzyletni projekt „Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II – Birkenau”. Był to pierwszy tak duży i kompleksowy projekt konserwatorski przeprowadzony przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i finansowany ze środków unijnych.