Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

35. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

BB
26-07-2022
35. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Fot. Marek Lach
35. posiedzenie...
35. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Fot. Marek Lach
35. posiedzenie...
35. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Fot. Marek Lach
35. posiedzenie...
35. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Fot. Marek Lach
35. posiedzenie...
35. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Fot. Marek Lach
35. posiedzenie...
35. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Fot. Marek Lach
35. posiedzenie...
35. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Fot. Marek Lach
35. posiedzenie...
35. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Fot. Marek Lach
35. posiedzenie...
35. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Fot. Marek Lach
35. posiedzenie...
35. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Fot. Marek Lach
35. posiedzenie...
35. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Fot. Marek Lach
35. posiedzenie...
35. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Fot. Marek Lach
35. posiedzenie...
35. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Fot. Marek Lach
35. posiedzenie...

Inauguracyjne posiedzenie czwartej kadencji Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej odbyło się 26 lipca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Nominację członkom wręczył premier RP Mateusz Morawiecki. W posiedzeniu wzięli także udział wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

Wśród 25 członków MRO jest czworo Ocalałych z Auschwitz i Holokaustu: Colette Avital, Ada Willenberg, Marian Turski i Stanisław Zalewski. Przewodniczącym MRO został dr hab. Grzegorz Berendt, a wiceprzewodniczącymi zostali Dani Dayan i Albert Stankowski. Spośród swojego grona Rada wybrała sekretarza, którym został pełniący tę funkcję w poprzednich kadencjach Marek Zając.

W swoim wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Muzeum Auschwitz to jeden z najważniejszych pomników tragicznej historii Polski, Europy i świata, który ma do odegrania niezwykle kluczową rolę w budowaniu przyszłości. Pomaga bowiem zrozumieć przyczyny, które doprowadzają do tak wyjątkowych i dramatycznych zbrodni, jakie miały miejsce w obozach utworzonych przez Niemców.

– Odpowiedzialność za Muzeum, jego misję i utrwalanie pamięci o ofiarach jednego z największych aktów ludobójstwa w historii świata, jest odpowiedzialnością przed całym światem. I ta wielka odpowiedzialność wymaga także wielkiego zaangażowania, wielkiej wiedzy i siły w dawaniu świadectwa prawdzie. Z mojej strony zobowiązuję się do tego, aby nadawać najwyższy priorytet temu świętemu miejscu. Miejscu, które powinno być przestrogą dla całej ludzkości, a jest dzisiaj jednym z najważniejszych miejsc na mapie świata – powiedział Mateusz Morawiecki.

– Państwo Polskie czyni bardzo wiele, aby nie tylko upamiętnić potworną zbrodnię Holokaustu, ale by zachować i pielęgnować dziedzictwo kulturowe polskich Żydów oraz wspierać rozwój, kulturę i życie diaspory żydowskiej – podkreślił premier.

W kolejnej części posiedzenia głos zabrał nowy przewodniczący rady, dr hab. Grzegorz Berendt. Przywołując słowa wypowiedziane podczas 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz przez Ocalałego Mariana Turskiego, mówił: – Nie możemy być obojętni wobec zła, które się dzieje i musimy odpowiednio wcześniej reagować. Nasza działalność jako członków rady, wspierających działania agend rządowych, przyczyni się nie tylko do utrzymywania pamięci o ofiarach, ale również do tego, aby świat, w którym żyjemy, nie powtórzył błędów z przeszłości – podkreślił nowy przewodniczący MRO.

Podczas posiedzenia dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński podsumował najważniejsze wydarzenia i działania w Miejscu Pamięci w ostatnich 4 latach. Mówił o obchodach 75. rocznicy wyzwolenia, w których uczestniczyli liczni Ocalali oraz głowy państw. Znaczną część swojego wystąpienia poświęcił pandemii, która nie tylko drastycznie zmniejszyła frekwencję odwiedzających w Miejscu Pamięci, ale bezpośrednio wpłynęła na załamanie budżetu instytucji. Opowiadał o nowych wystawach, a także o prowadzonych na bezprecedensową skalę pracach konserwatorskich realizowanych dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Auschwitz-Birkenau. Podkreślał również znaczenie nowych inwestycji, takich jak ukończona już siedziba Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, czy tworzone obecnie nowe Centrum Obsługi Odwiedzających.

– Wszystkie te działania wspierają edukację, tak ważną, by nie tylko uczyć historii, ale by doświadczenie Auschwitz uwrażliwiało i stawiało przed nami, współczesnymi, niepokojące pytania o naszą dzisiejszą rolę, wybory, postawy – podkreślił dyrektor Cywiński.

W dalszej części obrad głos zabierali członkowie MRO. Marian Turski wspomniał wielu nieobecnych już z nami Ocalałych i zaznaczył, że rada jest swoistym łącznikiem między pokoleniami, a także zawiera w sobie perspektywy wielu różnych środowisk.

Ronald Lauder mówił o rozwoju działań konserwatorskich na początku lat 90. XX wieku, o konieczności ciągłości działań w obszarze Pamięci, a także o przygotowywanym nowym filmie edukacyjnym, który ma być odpowiedzią na wzrost antysemityzmu i negacjonizmu. Podkreślił też ogrom pracy, jaką w Miejscu Pamięci wykonuje dyrektor Piotr Cywiński, i że czeka na jego dalsze dokonania.

Christoph Heubner zwrócił uwagę, że żyjemy w coraz bardziej niebezpiecznym świecie, a jednym z mechanizmów obronnych powinno być łączenie wysiłków i współpraca Muzeum z wieloma instytucjami działającymi na płaszczyźnie edukacji i Pamięci.

Ada Willenberg zwróciła uwagę na kwestie innych Miejsc Pamięci, podkreślając głównie Treblinkę, z którą związana jest jej rodzinna historia.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin zauważył, że rada – jako ciało doradcze – posiada wielki autorytet i choć przede wszystkim zajmuje się Miejscem Pamięci Auschwitz, to zakres jej pola zainteresowań jest znacznie szerszy i dotyczy upamiętnień w takich miejscach pamięci, jak: Bełżec, Kulmhof, Płaszów, Sobibór czy Treblinka.

Dani Dayan, dyrektor Yad Vashem, mówił o swojej niedawnej wizycie w Miejscu Pamięci Auschwitz w związku z 75. rocznicą utworzenia Muzeum. Podkreślił, że był pod wielkim wrażeniem pracowników Muzeum i tego, w jaki sposób instytucja poradziła sobie w ostatnim trudnym czasie. – Chciałbym wyrazić wyrazy uznania dla dyrektora Muzeum, który wykonuje wspaniałą pracę i mam nadzieję, że będzie to trwało dalej – podkreślił Dani Dayan.

Międzynarodowa Rada Oświęcimska jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów w zakresie ochrony i zagospodarowania nie tylko terenów byłego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz, lecz także innych Pomników Zagłady. Jej kadencja trwa 6 lat.

Członkowie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej:

 • - dr hab. Grzegorz Berendt - przewodniczący
 • - Dani Dayan - wiceprzewodniczący
 • - Albert Stankowski - wiceprzewodniczący
 • - Marek Zając - sekretarz
 • - Colette Avital
 • - Zanet Battinou
 • - Michael Berenbaum
 • - Sara Bloomfield
 • - dr Piotr Cywiński
 • - Jan Erik Dubbelman
 • - ks. dr Paweł Gałuszka
 • - András Heisler
 • - Christoph Heubner
 • - Artur Hofman
 • - Tomáš Kraus
 • - Roman Kwiatkowski
 • - Ronald Lauder
 • - Hannah Lessing
 • - Romani Rose
 • - Igor Shchupak
 • - rabin Szalom Dow Ber Stambler
 • - Mateusz Szpytma
 • - Marian Turski
 • - Ada Willenberg
 • - Stanisław Zalewski