Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Księgarnia online

Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny 1940-1944
Cena: PLN
Język
Polski
Do koszyka

Opis produktu

„Księga”, będąca rezultatem kilkuletniej pracy zespołu historyków Muzeum w Oświęcimiu, przedstawia losy ponad siedmiu tysięcy osób, mieszkańców Lubelszczyzny, deportowanych w latach okupacji do Auschwitz i najczęściej w obozie zamordowanych. Intencją autorów było nie tylko zebranie i opracowanie cennego materiału dokumentalnego, ale — i przede wszystkim — złożenie symbolicznego hołdu wszystkim pomordowanym, a często również uratowanie od całkowitego zapomnienia osób, które dotychczas były jedynie anonimowymi ofiarami.

Oddawana obecnie do rąk Czytelników publikacja jest już czwartą „Księgą Pamięci” opisującą losy Polaków przywiezionych do Auschwitz z okupacyjnych dystryktów, na jakie zostało podzielone terytorium Polski. Dotychczas ukazały się „Księgi Pamięci” poświęcone mieszkańcom dysktryktu warszawskiego (księga zawiera 26 tysięcy nazwisk osób deportowanych), krakowskiego (18 tysięcy nazwisk) oraz radomskiego (16 tysięcy nazwisk).

Trzytomowa „Księga Pamięci” poświęcona dystryktowi lubelskiemu została skomponowana na wzór trzech poprzednich: każdy z 37 transportów został opisany w oddzielnym rozdziale, do którego dołączono zarówno fragmenty wspomnień byłych więźniów z danego transportu, jak i kopie oryginalnych dokumentów i fotografii pochodzących ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz nadesłanych przez byłych więźniów lub ich rodziny po wojnie.

Cechy produktu

Liczba stron:
1650
Okładka:
miękka
Rok wydania:
2009
Tytuł wydania polskiego:
Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny 1940-1944
Wymiary:
17,5 x 24,5 cm
Kod:
ISBN: 978-83-60210-93-2
Producent:
Wydawnictwo PMA-B
Masa:
3.09 kg
powrót