Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Oznaczanie trójkątem

Trójkąt czerwony – oznaczał więźniów „politycznych” (Schutzhäftlinge – Sch.), to znaczy umieszczonych w obozie na podstawie „rozkazu o uwięzieniu ochronnym” (Schutzhaftbefehl) wydawanego przez placówki policji państwowej. Więźniami politycznymi w KL Auschwitz byli przede wszystkim Polacy.

Trójkąt zielony – oznaczał więźniów „kryminalnych” (Berufsverbrecher - BV) osadzonych w obozie bezpośrednio po popełnieniu zabronionego czynu, lub też po opuszczeniu więzienia, kiedy to funkcjonariusze policji kryminalnej uznali, że wymierzona przez sąd powszechny kara była zbyt łagodna. Więźniami tej kategorii byli przeważnie Niemcy.

Trójkąt czarny – oznaczał więźniów „aspołecznych” (Asoziale - Aso), których powodami uwięzienia były w teorii włóczęgostwo i prostytucja; praktycznie zaś wiele innych czynów i zachowań dość dowolnie i arbitralnie interpretowanych przez władze policyjne. Za „aspołecznych” uznano Romów osadzonych w obozie cygańskim w Birkenau.

Trójkąt fioletowy – oznaczał więźniów osadzonych w obozie za przynależność do kościoła Świadków Jehowy (Internationale Bibelforscher-Vereinigung - IBV) uważanych ze względu na pacyfistyczne poglądy za wrogich państwu.

Trójkąt różowy - oznaczał więźniów homoseksualistów, w praktyce wyłącznie Niemców, osadzanych w obozie na podstawie § 175 niemieckiego kodeksu karnego.