Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Institute for Historical Review

Od 1978 r. światowym centrum propagandy neonazistowskiej jest "Institute for Historical Review" (IHR) w Kalifornii. Głównym organem propagandowym instytutu był kwartalnik „The Journal of Historical Review" ("Przegląd Historyczny") i dwumiesięcznik „IHR Newsletter" (Biuletyn IHR"). Wśród 29 redaktorów i członków komitetu redakcyjnego „Przeglądu" byli, oprócz Amerykanów, rewizjoniści: z Niemiec - Udo Walendy, Wilhelm Stäglich, Georg Franz Willing; z Francji - Robert Faurisson i Henri Roques; z Argentyny - W. Beweraggi-Allende; z Australii - John Bennet; z Hiszpanii - Enrique Aynat; z Włoch - Carlo Mattogno; z Japonii - Hideo Miki. Redagowany przez ten zespół "Przegląd" był trybuną dla neonazistów z całego świata. Działalność tej instytucji, na czele której stoi Mark Weber, została w ostatnich latach poważnie ograniczona z powodów finansowych. W 2002 r. zaprzestano wydawania pisma Journal for Historical Review, a Biuletyn IHR ukazuje się tylko w internecie.

Inną formą działalności kalifornijskiego „Instytutu" jest organizowanie dorocznych zjazdów rewizjonistycznych, na których prezentowane są najnowsze ich "osiągnięcia" na polu negowania hitlerowskiego ludobójstwa. W czasie jedenastego zjazdu rewizjonistów w październiku 1992r. przemawiał jako honorowy gość syn zastępcy Hitlera, Rudolfa Hessa - Wolf Rudiger Hess.

Jedną z najbardziej prowokacyjnych akcji IHR była przedłożona w 1978 r. publiczna oferta nagrody w wysokości 50 000 dolarów za dostarczenie dowodów, że w Auschwitz istniały komory gazowe. Kiedy dowody takie przedstawił były więzień KL Auschwitz, Mel Mermelstein z Kaliforni, który w komorach gazowych tego obozu stracił matkę i dwie siostry, dowody te zostały przez IHR odrzucone. Mermelstein zaskarżył więc Instytut do sądu, proces wygrał i w 1985 r. otrzymał powyższą sumę wraz z odszkodowaniem za wyrządzone straty i szkody. Mimo to instytucja ta rozgłasza po całym świecie, że nikt nie dostarczył żadnych dowodów. Twierdzi się tak m.in. w propagowanych intensywnie przez IHR „66 pytaniach i odpowiedziach na temat Holocaustu”.

Aktualnie działalność Instytutu koncentruje się na uprawianiu propagandy rewizjonistycznej w internecie oraz poprzez wystąpienia na różnego rodzaju spotkaniach, w tym także na uniwersytetach amerykańskich.