Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Liczba wyzwolonych dzieci

Na podstawie dostępnych dokumentów ustalono, że w chwili przybycia żołnierzy sowieckich w obozie przebywało co najmniej 700 dzieci i młodocianych więźniów, w tym około 500 dzieci poniżej piętnastego roku życia. Ponad połowę z nich stanowiły dzieci żydowskie.
Wyzwolone dzieci były skrajnie wycieńczone. Wiele z nich znalazło się w szpitalach polowych, zorganizowanych zaraz po wyzwoleniu na terenie byłego obozu macierzystego przez władze radzieckie oraz Polski Czerwony Krzyż.

Po zbadaniu grupy 180 dzieci w wieku od sześciu miesięcy do czternastu lat, komisja sądowo-lekarska ustaliła, że większość z nich cierpiała z powodu chorób nabytych w obozie: 60% chorowało na awitaminozę i wycieńczenie organizmu; 40% na gruźlicę; każde dziecko miało niedowagę w granicach 5-17 kilogramów, mimo że w większości przywiezione były do obozu w drugiej połowie 1944 r., a więc przebywały w nim zaledwie kilka miesięcy.