Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Dzieci z obszaru Związku Sowieckiego

W latach 1943-1944 do KL Auschwitz przywieziono ponad 1 tys. dzieci i młodzieży z okupowanych terenów Związku Radzieckiego. 
Większość dzieci z tych terenów pochodziła z Białorusi. Były to dzieci ujęte wraz z dorosłymi w czasie pacyfikacji różnych miejscowości, przede wszystkim w rejonie Mińska i Witebska, przez oddziały niemieckiej policji, zwłaszcza tzw. Einsatzkommando 9. Cześć schwytanych zamordowano na miejscu, część (około 6 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci) deportowano do KL Auschwitz. W niedługim czasie większość dzieci zmarła. Niektóre zostały wywiezione do obozów dla dzieci ze Wschodu w Potulicach k. Bydgoszczy oraz w Konstantynowie k. Łodzi. 
Dzieci białoruskie i rosyjskie przywożono również w 1944 r. z obozów koncentracyjnych Majdanka i Stutthofu. Ponadto osadzano w obozie młodocianych Rosjan i Ukraińców (chłopców i dziewczynki), ujętych w czasie ucieczki z robót przymusowych w Niemczech.