Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Dzieci urodzone w obozie

Dzieci urodzone w obozie w początkowym okresie istnienia obozu dla kobiet, bez względu na narodowość, były uśmiercane bez odnotowywania tego faktu w dokumentacji obozowej.

Od połowy 1943 r. pozostawiano przy życiu dzieci urodzone przez kobiety nie-żydowskiego pochodzenia. Po kilku dniach od porodu były rejestrowane i wydawano im numery. Dzieci więźniarek Żydówek były z reguły uśmiercane aż do listopada 1944 r., kiedy to została wstrzymana masowa zagłada Żydów. Jedynie w tzw. obozie rodzinnym dla Żydów z Terezina urodzonych tam dzieci nie zabijano. Nie zachowały się jednak dokumenty informujące o ich liczbie. Wiadomo, że wszystkie zginęły podczas likwidacji tego obozu w lipcu 1944 r.

Z dostępnych dokumentów można stwierdzić, że w obozie Auschwitz-Birkenau urodziło się co najmniej 700 dzieci (łącznie z obozem rodzinnym dla Cyganów).