Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Zarejestrowani w poszczególnych latach

Rok

Mężczyźni

Kobiety

Razem

1940

8 tys.

-

8 tys.

1941

26 500

-

26 500

1942

61 500

28 tys.

89 500

1943

96 tys.

56 tys.

152 tys.

1944/1945

67 500

47 tys.

114 500

1941-1945

9 tys.*

2 tys.*

11 tys.*

Razem

268 500

133 tys.

~400 tys.

 

* Więźniowie wychowawczy (Erziehungshäftlinge − EH. ).

Żródło: APMA-B. Mat. RO, t. 4, k. 290 (zestawienie wydanych numerów w serii EH więźniów wychowawczych; Mat.RO, Wykaz transportów (Liste der Männer Transporte, Liste der Fauen Transporte) sporządzony nielegalnie przez więźniów w oparciu o dokumenty obozowe (Zugangslisten)